اخبار

تولید محصولات فرآوری در بخش کشاورزی مازندران به مرز چهار میلیون تُن نزدیک شد


ساری- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تولید محصولات فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی استان به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تُن در مازندران رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85143563/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

تائید رمز عبور.