اخبار

تولید محصولات گلخانه‌ای هرمزگان به ۱۸۰ هزار تُن رسید


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با بیان اینکه تولید محصولات گلخانه‌ای این استان به ۱۸۰ هزار تُن رسیده است، گفت: ۳۵۰ هکتار گلخانه جدید از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون در این استان احداث و به سطح زیرکشت گلخانه‌های هرمزگان اضافه شده است.

https://www.irna.ir/news/85174326/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF