اخبار

تولید نسل سوم قزل آلا SPF برای تولید تخم چشم زده کیفی


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی گفت که با حمایت و مشارکت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تیپ‌های مختلف قزل آلا در کشور جمع آوری و به گزینی شد، به طوری که نسل سوم قزل آلای SPF (عاری از بیماری) تولید شد که این اقدام به تدریج می‌تواند بر روند تولید کیفی در کشور اثرگذار شود.منبع اخبار