اخبار

تولید کشاورزی ایران حدود 5 برابر شده است/جایگاه اول تا هفتم جهان در 22 محصول مجله خبری کشاورزی

البته ریسک، یک عنصر اجتنابناپذیر ولی قابل مدیریت در کسبوکار و تولید سایت agriculture-na کشاورزی است. ارجمندی گفت: تشکر میکنم از کسانی که در برپایی نمایشگاه تلاش کردند و در راستای جهاد تبیین به درستی، اهداف و برنامههای انقلاب را با ارائه آمار های خوب ذهن بیننده را روشن میکنند جای قدردانی و تشکر دارد. وی با بیان اینکه دستگاههای ذیربط هنوز نمیدانند چه میزان از سطح کشت در کشور با پساب آبیاری میشود، اظهار کرد: طبق گزارشهای ارائه شده در استان تهران ۲۳۵ هکتار از اراضی زیر کشت با آب غیر متعارف آبیاری میشود. طبق این قانون، در تعیین قیمت باید هزینههای تولید محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، لحاظ و قیمت تمامشده محصول مشخص شود. طبق آخرین گزارشها کالاهای کشاورزی بازگشت خورده ایران، شامل محمولههای هندوانه از امارات، گوجه فرنگی از عراق، فلفل دلمه ای از روسیه، کیوی از هند و چین و سیب زمینی از ترکمنستان و ازبکستان است. اگر توان اینکار را دارید بهتر است که زمینی بخرید و در آن کار خود را شروع کنید.

تشکیل نوارها در بهار به شما این مزیت را می دهد که سطح نیتروژن را در حد مطلوب داشته باشید و این مزرعه بارورتری را برای بذر پاشی برای شما فراهم می کند. به همین دلیل افزودن وزن اضافی در بذر پاشی ردیف های کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا شما باید سطح ثابت خود را در امتداد مزرعه خود حفظ کنید. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته در زمینه توسعه مراودات تجاری و بازرگانی با کشورهای منطقه و جهان اقدامات خوبی صورت گرفت و تفاهم نامههای مختلفی در حوزههای بهداشتی، قرنطینهای، قوانین گمرکی، تعرفهای و … به گزارش خبرگزاری فارس از بویین زهرا، احد احمدی ظهر امروز در جلسه توسعه بخش کشاورزی شهر بویین زهرا با اشاره به ضرورت توجه به کشاورزی و رفع مشکلات این عرصه اظهار داشت: کشاورزی بویینزهرا طی سالهای اخیر جهشهای خوبی را داشته است که ثمره این جهش نیز در افزایش توان کشاورزان تأثیرگذار بوده است. مهم است که اطمینان حاصل کنید که ماشین کمباینِ دروگر پس مانده ها را به طور مساوی در رد پای خود توزیع می کند. افزودن وزنه ها به این معنی است که همان طور که واحدهای ردیف را کاشت می کنید، از کنار یا روی پس مانده ها بدون بذر پاشی رد نمی شوید.

مشکل ساخت نوارها در پاییز این است که در طول زمستان سطح نیتروژن خاک تان تغییر خواهد کرد و منجر به بی نظمی ارزش غذایی در خاک شما می شود. وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: کشاورزی سنتی عالی است اما برای ایجاد ارزش افزوده باید از روش های نوین و از انرژی های تجدید پذیر استفاده شود و این نیاز به سرمایه گذاری دارد و این ظرفیت نیز موجود است. تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهادههای تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهادهها، مواد اولیه، ماشینآلات و اقدامات توسعهای و تأمین مالی در راستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعهای، دانشبنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود. شما می توانید این کار را با حفظ سرعت ثابت بر روی مزارع انجام دهید، و به شرطی که محصول به درستی کاشته شود، پس از برداشت باید بقایای بی ارزش نسبتاً یکنواخت توزیع شده باشد. در فصل نخست ۱۴۰۱ نیز حدود ۲/ ۲هزارتن کالاهای کشاورزی به ارزش ۱/ ۱میلیارد دلار صادر و در مقابل ۵/ ۵هزارتن از این اقلام به ارزش ۵/ ۳میلیارد دلار واردشده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان دراین باره گفت: با توجه به استقبال کشاورزان، توسعه کشت گلخانهای در سال ۹۸ به دو برابر افزایش یافت و از ۳۰۰هکتار تعهد ابلاغی به وزارت جهادکشاورزی این میزان به ۶۴۵ هکتار رسید و استان در این زمینه توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد. خسرو شهبازی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مناسبت روز جهاد کشاورزی به تشریح وضعیت تولیدات کشاورزی استان پرداخت. بهطور کلی رشد کشاورزی به صورت غیرمستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطهای همراه میشود. اگرچه احداث گلخانه هیدروپونیک نسبتاً هزینهبر میباشد اما میزان بازدهی بیشتر و ضایعات کمتر محصول، در بلندمدت بسیار بهصرفهتر از گلخانههای معمولی خواهد بود. اما امروزه به دلیل کمبود آب، وجود این روشهای نوین بیشتر احساس میشود.

این می تواند خوب و بد باشد، اما قانون کلی این است که اگر یک مزرعه دارای مشکلات زهکشی باشد، ساقه ها بخشی از این مشکل را برطرف می کنند. اگر در مزارع خود زهکشی مؤثر داشته باشید، برعکس آن می تواند واقعیت داشته باشد، و ساقه ها مشکل نگهداری آب حیاتی را ایجاد می کنند که برای ریشه دهی مؤثر نهال های جدید نیاز به آن وجود دارد. اگر مزارع رطوبت کمی داشته باشند، روش کاشت نواری بهتر خواهد بود یا اصلاً در مورد عدم کشت باید اقدام شود. در این زمینه به طور خاص کشاورزی قراردادی و تأمین مالی آن که بررسی تجربههای جهانی نشان میدهد که روشی کارآمد هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه تأمین مالی است، در دستور کار قرار گرفت.

در این همایش روشها، نقشه راه و هماهنگیهای لازم جهت اجرای سراسری و گسترده این شیوه تأمین ممالی جدید را مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. می توانید سبزیجات و گیاهان را در یک فضا کشت کنید و باهم پرورش دهید. مسلح شدن به دانش به شما امکان می دهد تا توضیح دهید که چرا اجرای تغییرات بسیار مهم است. داشتن ساقه ها در زمین باعث خشک شدن خاک می شود زیرا آب به آن ها پناه می برد. وی افزود: برای حل مسئله بحث تامین مالی زنجیرهای به عنوان یک سیاست نوین در جهت ارتقای روشهای تأمین مالی در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار گرفت. این مسئله نه تنها بر حفظ پایداری منابع آب شیرین بلکه بر تداوم فعالیت های کشاورزی اثرات قابل توجهی خواهد داشت. او معتقد است در فردایی که صیادان نمیتوانند صیدی داشته باشند و کشاورزان آبی برای کشاورزی ندارند، تنها راه حل برای مردمی که عمده شغل آنها صیادی و کشاورزی است، بهرهبرداری از زمینهایی است که نفوذپذیری آب نداشته و در نتیجه جانداری هم بر آن سکونت نگزیده است. در حالی که باریک کاری به طور کلی به تجهیزاتی با توانی کمتر از توان خروجی تجهیزات مرسوم کشت نیاز دارد، مهم است که اگر در ردیف های نوار خود فسفر یا پتاسیم می گذارید، تجهیزات دارای قدرت کافی برای انجام وظیفه خود و حفظ قوام کشت باشند.

بیش از این، شما در زمان کاشت، بذر را بیش از حد عمیق در زمین خواهید کاشت، و هر چقدر کمتر از این باشد به طور مؤثر زمین را نخواهید کاشت و در نتیجه از نتایج عملکرد بهینه بهره نخواهید برد. به همین دلیل باید از کارآترین ابزارهای حمایتی برای پرداخت هر ریال یارانه پرداختی به بخش کشاورزی استفاده کرد؛ بهطوریکه ضمن ایجاد رونق تولید در بخش کشاورزی، منجر به نتایج اثربخش برای رفاه جامعه نیز شود. براساس اعلام سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، برای حمایت از کشاورزان و تشویق آنان برای تحویل تولید خود به دولت مشوقهایی هم در نظر گرفته شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از “راه آرمان ” یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در شورای اداری شهرستان عنبرآباد خاطر نشان کرد: خوشحالم در جمع مردم عنبرآباد هستم و در این شب رحمت به روح شهدا و امام راحل درود می فرستیم.

بحث احداث پل ها در مناطق محروم که کمتر شرکت پیمانکاری ورود می کند ما با استفاده از توانمندی های مهندسی که در یگان های مهندسی دارد ورود کردیم وبه فضل خدا در حوزه محرومیت زدایی پا به پای عزیزان در جهاد کشاورزی و سایر ارگان هایی که در این راستا فعال هستند تلاش میکنیم. حمید آذرمند اعلام کرد: در همین راستا به منظور آشنایی مدیران ارشد نظام بانکی و فعالان این حوزه و دستگاه های اجرایی مرتبط در روز ۱۱ مرداد آئین رونمایی از شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی برگزار می شود. دور شدن از مسیر می تواند در هنگام بذر پاشی و باروری و در تمام طول فصل رشد، مشکل ایجاد کند زیرا محصولات در یک راستا رشد نمی کنند و ممکن است فضای کافی برای رشد صحیح را نداشته باشند. هنگام نوار کاری، به عمق نوارهایی که ایجاد می کنید دقت کنید.

هر روز تعداد بیشتری از شرکتها در حال کار روی فناوری رباتیک برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین، تراکتورهای خودکار، ماشینهای رباتیک، آبیاری خودکار و روباتهای بذرپاش هستند. تنظیم بذر پاشتان برای عمق 2.5 تا 3 اینچ به شما عمق کاشتی واقعاً نزدیک به 2 اینچ در خاک پس ماندها را می دهد. قبل از تصمیم گیری در مورد بهترین روش مقابله با وضعیت رطوبت کم خاک، سطح رطوبت در خاک هر یک از مزارع را با دقت ارزیابی کنید. بر خلاف گذشته، امروزه کشاورزان می توانند از روش های هوشمندانه کشاورزی برای جمع آوری داده ها و تصمیم گیری آگاهانه بر مبنای آنها، استفاده کنند.

براساس این گزارش، «کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول میپردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می کند. براین اساس ۲ مجتمع گلخانهای ۲۰ و ۱۷ هکتاری کشت هیدرو پونیک محصولات سبزی و صیفی در شهرستانهای ارزوئیه و نرماشیر درحال فعالیت هستند. در آزمایشات صورت گرفته بین کشاورزان در ایالات متحده، آنها به طور قطعی دریافتند که در مقایسه با کشاورزان دقیق که از این فناوری ها استفاده می کنند عدم استفاده از تجهیزات، به محصول آسیب می رساند. فناوری اطلاعات با استفاده از تکنولوژی ها و با ترکیب روش­های علمی و عملی پیشرفته بخش کشاورزی را بهبود و تقویت کند. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله صادرات خیار را مطالعه کنید. پس از رشد محصولات پهپادها میتوانند اطلاعات دیگر مانند میزان نیتروژن محصول و دیگر اطلاعات مربوط به آبیاری آن را بدست آورند. چین 30 تا 40 استان دارد که میتوانند در چارچوب مسیر ابریشم با ایران وارد تبادل تجاری شوند. به داشتن ردیف های نواری با ترکیبی از آشغال و نخاله رضایت ندهید زیرا این امر دو باره باعث ایجاد مشکلاتی در بذر پاشی می شود و مزایای عملکردی را که انتظار دارید مشاهده نخواهید کرد.

کیسه های توری: توری راشل بیشتر برای بسته بندی سیب زمینی، پیاز و مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد. یوسف نوری تاکید کرد: کشاورزی ما نباید تحت الشعاع قرار گیرد و زمین کشاورزی تبدیل به ویلا و ساختمان شود و کشاورزی اگر بخواهیم به زنجیره تولید برسیم باید این زنجیره توسط صادرات و تکنولوژی تکمیل شود و این جز با استفاده از پتانسیل نخبگان جامعه میسر نیست. اصطلاحی در علم باغداری است که به روشی در صنعت کشاورزی مدرن امروز جهان اشاره می کند که گیاه، به جای آنکه مثل روش سنتی همیشگی، در خاک، رشد و نمو پیدا کند، در سیالی از محلول های غذایی قرار می گیرد تا بستر هماهنگی جهت رشد گیاه به صورت هیدروپونیک (HYDROPONIC) فراهم شود. یعنی به ازای هر هکتار درو مکانیزه شالی با کمباین ،باید ۴گونی دستمزد بدهیم که برابر با ۱۶۰ کیلو گرم برنج سفید است و اگر قیمت برنج سفید را ۹۰ هزار تومان محاسبه کنیم ، به ازای هر هکتا برداشت مکانیزه برای کشاورز حدود ۱۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان هزینه می گیرد.

وی ادامه داد: حمایتهای لازم در راستای توسعه واحدهای گلخانهای انجام میشود. تا دیروز، یک حلقه چاه، آبیاری چهار زمین کشاورزی وسیع دور و بر خود را انجام میداد اما اکنون دیگر یک حلقه چاه دیگر حتی کفاف یک زمین کوچک را هم نمیدهد چراکه شوری آب بر چاه رخنه کرده است. خاوازی افزود: میزان تولید گوشت دامی در کشور نیز در اوایل انقلاب 3.3 میلیون تن بود که این میزان در سال 92 به 12 میلیون تن و هم اکنون به بیش از 16 میلیون تن در سال رسیده است. انتظار داریم طی امسال تولید شکر ایران 27 درصد رشد کند و به 2 میلیون تن برسد. این خنکی و کمبود نور مستقیم خورشید می تواند منجر به کمبود مواد مغذی در محصولات در حال رشد شود، و لذا کود پاپ آپ به طور فعال این مشکل را برطرف می کند و محصول را به بهترین شکل ممکن وادار به رشد در چرخه رشد خود می کند. کشاورزی بدون خاک ورزی در حال تبدیل شدن به یک رویه کشاورزی است که با سهولت بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد.چون این روش کشاورزی، نسبتاً جدید است، کشاورزان بعضاً با آن درگیر مشکل هستند، و لذا ما لیستی از 10 اشتباه رایج در باریک کاری و چگونگی اجتناب از آنها برای حفظ کاشتِ نواریتان در حالتی مطلوب و مثمر را در این جا تهیه کرده ایم.

نوری عنوان کرد: مهمترین معروف برای ولی جامعه تشکیل حکومت است و سیدالشهدا نیز به دعوت مردم برای مردم حرکت کردند و این نظام ادامه حرکت ائمه است و حفظ نظام از اوجب واجبات است، لذا با حرکت اربعین استمرار می یابد. با شروع حکومت غازان خان حدود قرن 7 هجری کتابی به نام کتاب در علم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است نوشته شده و درسال ۱۳۲۳ هجری توسط عبدالغفار با چاپ سنگی منتشر شده. امکانات زیربنایی از قبیل راه، برق و در صورت امکان گاز و تلفن باید در محل مورد نظر برای احداث گلخانه وجود داشته باشد. برای استفاده بهینه از منابع خاک و آب و جلوگیری از فرسایش خاک روش هایی در کشاورزی نوین ابداع شده و در حال گسترش است که به برخی از آنها در این مقاله پرداخته می شود. گزارش ها و تجربیات خود را با سایر کشاورزان در میان بگذارید و به دیگران کمک کنید تا درک کنند که چرا کاشت نواری برای افزایش عملکرد، بسیار مؤثر است. اکثر کشاورزان برای راحتی، در پاییز نوارهای خود را ایجاد می کنند، زیرا پاییز در مزرعه زمان ساکت تر و کم کارتری است و کشاورزان احساس می کنند که ایجاد نوارها زودتر از فصل کشت باعث می شود وقت آنها برای انجام کاری دیگر آزاد شود که در غیر این صورت ممکن بود این فرصت برای آنها حاصل نشود.

همانند اکثر روش های زراعی دقیق، قبل از انجام این کار، انجام تحقیقات و کسب دانش کافی لازم است. در صورتی که از یک سیستم راهنمایی فوق العاده در زمینه کار با ماشین آلات خود استفاده نمی کنید، بهتر است با دقت اطمینان حاصل کنید که در هنگام کاشت نواری، در همان ردیفِ شروع کار، در حال کار کردن هستید. این وضعیت، اثرگذاری احتمالی بیماری کووید-۱۹ بر اشتغال زنان به دلایل گوناگون از جمله رکود مشاغل کشاورزی زنان، نگرانیهای بهداشتی و رعایت پروتکلهای بهداشتی به شکل عدم حضور زنان در محل کار، کاهش تقاضا برای برخی محصولات کشاورزی، در قیاس با اشتغال مردان را نشان میدهد.

مهندسی کشاورزی (به انگلیسی: Agricultural engineering) مجموعهٔ علوم در ارتباط با کشاورزی میباشد. با پیشرفت علوم و فنون، تکنیک های تازه ای در کشاورزی پیدا شده است که کشت گلخانه ای و آبکشت از آن جمله است. آنچه که خواندید، ترسیمی از آیندهای است که فرداها بر دوش بشر خواهد افتاد؛ تا دیروز برای ماهیگیری کافی بود چند قدمی از ساحل به سمت دریا بروی و قلاب بر آب بیاندازی صید ماهی کنی، اما امروز باید کیلومترها به قعر دریا رفت تا پس از سه ساعت با سبد نصفه به سمت خانه روانه شوی و به حتم فردا هم با کمبود منابع موجود در دریا روبه رو خواهیم بود. گياهاني كه به روش کشت هیدروپونیک كشت ميشوند در طول روزبه حداقل 8 تا 10 ساعت نور نياز دارند، علاوه بر نور اكسیژن نيز يكي از مهمترين فاكتورهاي موردنياز براي رشد مناسب گياهان در کشت هیدروپونیک بشمار ميرود. اطمینان حاصل کنید که به آرامی با سرعت 5 مایل در ساعت می کارید زیرا این امر اطمینان می دهد که بالا و پایین رفتن در ردیف های کاشت، بر روی کنده ها و نخاله ها، اثر چرخ فلکی ایجاد نمی کند.