اخبار

تولید ۱۰ تا ۱۲ هزار تن بذر ذرت در سال/ کشت ذرت دانه‌ای مغفول مانده است

وی در ادامه گفت:این موضوع را نباید فراموش کرد که توان اکولوژیکی کشور ما بیش از ۲ میلیون تن تولید ذرت دانه‌ای نیست و اگر پرورش مرغ و تخم مرغ توسعه پیدا کرده و به تبع آن به ۱۰ میلیون تن ذرت نیاز است می‌توان گفت پس ما بیش از توان اکولوژی کشور تولید گوشت سفید را افزایش داده‌ایم بدون اینکه به میزان تولید توجه کنیم.

ماهرخ در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه سالانه در کشور حدود یک میلیون تن ذرت دانه‌ای و ۱۸ میلیون تن ذرت علوفه‌ای تولید می‌شود، گفت: این در حالیست که نیاز کشور به ذرت دانه‌ای ۱۰ میلیون تن است. یعنی ما در حال حاضر ۱۰ درصد تولید و ۹۰ درصد وابستگی داریم. نیاز کشور به ذرت علوفه‌ای نیز ۱۵ میلیون تن است ولی ۱۸ میلیون تولیدات داریم. یعنی ۳ میلیون تن بیشتر از نیاز تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه ذرت یک گیاه هیبرید است و برای تولید بذر نیاز به یک والد پدر و یک والد مادر دارد، افزود: این والد پدر و مادر در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار می گیرد و تکثیر در آنجا می شود و مزارع تولید بذر نیز توسط آنها ایجاد می شود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402052415292/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84

به گزارش ایسنا، علی ماهرخ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیاز کشور به بذر ذرت سالانه ۱۲ تا ۱۴ هزار تن است، گفت: از این مقدار ۱۰ تا ۱۲ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود و حدود ۲ تا ۴۰۰۰ تن نیز واردات داریم.

رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای با اشاره به دستاوردهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذور نیز گفت: بیش از ۲۵ رقم ذرت معرفی کردیم و سالانه حدود یک تا دو رقم نیز به سبد ارقام ذرت کشور اضافه می‌شود. یک رقم ذرت به اسم ۷۰۳ که سال‌های قبل معرفی شده توانسته حدود ۱۰ درصد از سطح زیر کشت ذرت رقم ۷۰۴ را به خود اختصاص دهد  و صادرات اندکی هم به کشورهای همسایه انجام شود و در آنجا نیز مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اضافه کرد: ۹۵ درصد این ۱۰ هزار تن بذری که در کشور تولید می‌شود مختص به موسسه اصلاح نهال و بذور است.  هسته‌های اولیه در این موسسه تهیه و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش خصوصی سازی برای تولید به بخش خصوصی می رود. به عبارت دیگر گام اول یعنی تولید بذر در این موسسه و مابقی زنجیره توسط بخش خصوصی انجام می شود.  

به گفته وی با توجه به اینکه ذرت علوفه‌ای در چند وقت اخیر قیمت بالایی داشته بیشتر کشت شده و ذرت دانه‌ای مغفول مانده چون درآمد کمتری برای کشاورز دارد. در صورتی که نیاز ما به ذرت دانه‌ای بیشتر است.

وی با بیان اینکه کشور توانایی و پتانسیل تولید بذر مورد نیاز خود را دارد و نیازی به واردات نیست، ‌ گفت: اما وزارت جهادکشاورزی برای افزایش تنوع ارقام ترجیح می‌دهد سالانه بین ۲ تا ۴۰۰۰ تن بذر ارقام خارجی هم وارد کشور شود و در اقلیم‌های مختلف مورد کشت و کار قرار گیرد.

تولید یک میلیون تن ذرت دانه‌ای و ۱۸ میلیون تن ذرت علوفه‌ای در سال

رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای گفت: سالانه در کشور حدود یک میلیون تن ذرت دانه‌ای و ۱۸ میلیون تن ذرت علوفه‌ای تولید می‌شود.