اخبار

تولید ۱۱.۷ میلیون تن شیرخام در کشور/ ایران نوزدهمین تولیدکننده شیر جهان

تولید ۱۱.۷ میلیون تن شیرخام در کشور/ ایران نوزدهمین تولیدکننده شیر جهان
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس انجمن‌ صنفی گاوداران ایران گفت: طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شیرخام در کشور تولید شده است.

https://www.irna.ir/news/85375839/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87