اخبار

تولید ۲۰ رقم انار هیبریدی با هسته های فوق نرم در ساری +فیلم


ساری- مجله خبری کشاورزی- «خاکزاد» باغدار ساروی با استفاده از فناوری های دانش بنیان، ۲۰ رقم انار به روش هیبریدی با هسته فوق نرم تولید کرده است.

https://www.irna.ir/news/85242137/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

بری.