تولید ۵۲۰۰ کیلوگرم بذر پرورشی غلات دیم در کشورتولید ۵۲۰۰ کیلوگرم بذر پرورشی غلات دیم در کشور
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم بذر پرورشی غلات در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تولید می‌شود.منبع اخبار