اخبار

«تُرنج مازندران» در سبد غذایی چینی‌ها


ساری- مجله خبری کشاورزی- تلاش های یکساله مقام عالی دولت در مازندران برای ایجاد فعالیت سیستم حمل‌ونقلی مناسب و توسعه روابط تجاری در راستای دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم باعث صادرات اولین مرکبات استان به کشور چین شد.

https://www.irna.ir/news/85198154/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7