اخبار

تکریم و بهره‌مندی از تجارت پیشکسوتان از دغدغه‌های وزارت جهاد کشاورزی است


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی بر توجه به جهادگران و استفاده از تجربیات مدیران سال‌های گذشته تاکید کرد و گفت: تکریم پیشکسوتان حوزه کشاورزی از دیگر دغدغه‌های من است؛ ارتباط با این عزیزان و بهره‌گیری از تجارب ذی‌قیمت آنان ایده‌های نو برای گره‌گشایی از مسایل کشاورزی خلق می‌کند.منبع اخبار