تکمیل پایاب خداآفرین زمینه افزایش ۸۰۰ هزار تن محصولات زراعی را فراهم می‌کند


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفت درصدی پایاب سد خدآفرین گفت: به بهره برداری از این طرح ۸۰۰ هزار تن به تولید محصولات زراعی استان اضافه می‌شود.منبع اخبار