اخبار

تکمیل کمربند سبز شمال تهران در سال ۱۴۰۲


شمیرانات- مجله خبری کشاورزی- شهردار منطقه یک تهران با بیان اینکه آبیاری فضای سبز شهری این منطقه مکانیزه می شود، اعلام کرد: تکمیل کمربند سبز شمال تهران در محدوده منطقه یک از اقدامات اجرایی پیش رو است.منبع اخبار