اخبار

تکنولوژی در کشاورزی و جایگاه آن در زندگی مدرن مجله خبری کشاورزی

شرکت هلندی DSM و شرکت آمریکایی DuPont نیز از جمله شرکتهایی هستند که در حال توسعهی راهکارهای زیستی برای بهبود رشد گیاهانی همچون کتان، ذرت، سویا و گندم هستند. تحلیلی طیف یک کانون تفکر در حوزه مخابرات کشور است که با هدف تصمیمسازی در حوزههای کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از طریق سیاستپژوهی و آیندهنگری فناوریها و خدمات ارتباطی، هماندیشی با خبرگان و صاحبنظران، مطالعات و تحلیلهای علمی و تطبیقی و ارتباطات با موسسات و سازمانهای معتبر بینالمللی حوزه فاوا فعالیت مینماید. وی با اشاره به اینکه از 1.4 میلیارد انسان فقیر جهان بر اساس آمارهای بینالمللی یک میلیارد نفر در بخش کشاورزی بهسر میبرند، بر اصلاح راهبردهای و هدایت سرمایه به سمت بخش کشاورزی تأکید کرد. هرچند پیشینه آن به سال ۱۳۱۲ خورشیدی بر میگردد و در بیش از هشت دهه عمر خود، هم نام بانک دستخوش تحولاتی شده و هم اساسنامه و مأموریتهای آن نیز در راستای تأمین مالی بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن، تغییر یا تکمیل شدهاست. بنابراین قوه قضائیه هرچند تحت حقوق عامه میتواند دخالت کند اما در بحث صادرات این محصولات کشاورزی به خارج از کشور نمیتواند دخالت کند مگر اینکه نهادهای نظارتی اعلام تخلف جزایی کنند. به گفته وی اینکه محصول یا محمولهای در کشور دیگری ممنوعیت پیدا کند موضوع تازه ای نیست و همیشه وجود داشته است.

قدرتالله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استان در این خصوص به ایسنا میگوید: سالیانه بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مدیریت بحران در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار میگیرد ولی مشکل این است که کشاورزان از بیمه استقبال نمیکنند در حالی که باید بیمه را جدی بگیرند. در این سال زراعی استان خوزستان با 9٫۳۷ درصد سهم در سطح برداشت محصولات زراعی، بیشترین سطح برداشتشده را نسبت به استانهای دیگر به خود اختصاص داده است و استانهای خراسان رضوی با سهم 8٫۰۲ درصد، آذربایجان شرقی با سهم ۶٫۰8 درصد، فارس با ۶٫۰۳ درصد، کرمانشاه با سهم ۵٫8 درصد، کردستان با سهم ۵٫۵۶ درصد، آذربایجان غربی با سهم ۵٫۵۱ درصد، گلستان با سهم ۵٫۴8 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند که این استانها درمجموع ۵۲ درصد از کل سطح محصولات زراعی را به خود اختصاص دادهاند. یعنی به راحتی میتوانیم با تولید خوب و باکیفیت و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود به گونهای عمل کنیم که ارزآوری کشور به نقطهای برسد تا نیازی به صادرات نفت نداشته باشیم.

فعالیتهای پژوهشی این مؤسسه بیشتر در زمینه تحقیقات مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی پیشرفته است. بنابر این توصیه می شود برای دریافت اطلاعات دقیق تر در این زمینه بامشاوران مزرعه بکر در تماس باشید تا پس از طراحی تخصصی پروژه، به دقیق ترین اطلاعات دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال ۳۰ مورد از این سموم بر روی سبزیجات و صیفیجات و ۲۰ مورد بر روی گندم ثبت شده است. به عنوان مثال اتحادیه اوراسیا محصولاتی از چهار پنج کشور مثل آذربایجان و ترکیه را هم ممنوع کرده است. اخیرا هم گفته میشود که ترکمنستان هم واردات سیب زمینی ایران را ممنوع کرده است. پس از آن نیز روسیه به دلیل استفاده از چندین سم واردات فلفل را از ایران به کشورش ممنوع کرد. در حال حاضر، بازار های هدف ما به چهار کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان محدود شده که اگر این کشورها نیز به سامانی برسند، مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود را ارتقاء دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت مواجه خواهد شد. محمدی، بخشدار الموت شرقی با اشاره به عدم استقبال کشاورزان از بیمه کشاورزی به ایسنا میگوید: حدود ۱۵ سال پیش در منطقه الموت برای بیمه درختان گردو مردم استقبال خوبی نشان دادند ولی بیمه در سالهای بعد دقیق کارشناسی نکرد؛ معمولاً ارزیابان رقمی را بهصورت میانگین در نظر میگرفتند و سال بعد مبلغ ناچیزی پرداخت میکردند که همین امر باعث شد مردم از بیمه استقبال نکنند.

محمد طهرانیها، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین در پاسخ به ایسنا میگوید: استقبال از بیمه محصولات کشاورزی خوب است و من عدم استقبال کشاورزان از بیمه را نمیپذیرم، سالانه ۳۵ هزار فقره بیمهنامه در صندوق صادر میشود مسلماً بین آنان تعدادی افراد اعتراض به حق یا ناحق دارند؛ اینکه همه را با یک نگاه ببینیم اینگونه نیست، آنانی هم که خسارت خود را دریافت میکنند متشکر هستند. مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین اشاره میکند: خسارت محصول گردو را در برخی از مناطق استان ۱۰۰ درصدی پرداخت کردیم چون قانونی داریم اگر خسارت به مرز ۷۰ درصد برسد آن خسارت ۱۰۰ درصد تلقی کنیم البته ۳۰ درصد را صندوق بیمه از جیب پرداخت میکند. شایان ذکر است استفاده از عناصری مثل سلیسیوم نیز باعث استحکام بافتها شده و از بروز برخی بیماریها جلوگیری میکند. در ماههای گذشته خبر برگشت خوردن سیب زمینی ایران از ازبکستان و هندوانه ایران از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز منتشر شده بود که به نظر میرسد ریشه در عدم مدیریت صحیح فرایند سم پاشی به محصولات دارد. تولید گوشت گوسفند از ۳۴۱ هزار تن در سال گذشته به ۳۴۴ هزار تن در سال جاری میرسد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم، گفت: نسبت به ۳۰ سال قبل اراضی قابل کشت ما کم شده است و بسیاری از اراضی ما دچار تغییر کاربری شده سایت agriculture-na است. همچنین پیش فروش کردن محصولات قبل از برداشت ایده خوبی می باشد که مانع از ماندن و خراب شدن محصولات می شود. به گزارش ایسنا، چند روز قبل اعلام شد که محمولهای از فلفلهای صادراتی ایران که به روسیه ارسال شده، برگشت خورده و روسها اعلام کردهاند که این محصول ایرانی گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی ندارد و از این رو امکان ورود آن به خاک روسیه فراهم نیست. بعد از آن اخباری مبنی بر برگشت خوردن محموله های کیوی ایران از هند به دلیل باقی مانده سموم کشاورزی منتشر شد. البته باید گفت یکی از مزیت های کشت گلخانه ای تنظیم دلخواه دما، رطوبت و نور در همه فصول سال است اما با توجه به شرایط جوی حاکم در ایران ممکن است در برخی از مناطق با محدودیت هایی در این امر مواجه شد. به همین دلیل «لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تصویب شد که به موجب آن شورای اصلاحات ارضی میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به ۵ نفر از کارمندان واجد شرایط در استان تفویض نماید.

گویا سیب زمینیهای برگشت خورده از ترکمنستان نیترات زیادی دارد. در عین حال باید صادقانه بگویم که ماجرای برگشت خوردن کالاهای ما قطعا در امسال باز هم تکرار خواهد شد؛ چرا که مثلا سیب زمینی که امروز برگشت خورده است، همراه با پیاز در تابستان تولید شده و استاندارهای لازم را ندارد. ذبیح الله اعظمی در گفتوگو با ایسنا در مورد اخباری مبنی بر سیبزمینیهای برگشت خورده از ترکمنستان گفت: متأسفانه تولیدکنندگان عمده ما، اصول و اسلکت حرفهای کاری را رعایت نمیکنند چرا که سازمان یا نهادی تا به حال از آنها نخواستند که این اصول را رعایت کنند. قدمی در خصوص برگشت محصولات کشاورزی از روسیه گفت: برگشت محصولات کشاورزی از روسیه به دلیل باقی ماندن سموم بر روی تولیدات نبوده است. تجهیزات و فناوری های کشت گلخانه ای، علاوه بر کنترل شرایط گلخانه از طریق سیستم های هوشمند و نوین، موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند. کشاورزان از هم اکنون می توانند با به کارگیری روش های هوشمند گام های ملموسی را برای تطبیق با شرایط آب و هوا بردارند. در این طرح تاج گلخانه از حالت قوس به حالت گلخانه شیروانی در می آید، لذا در این طرح تمام مزایای گلخانه تونلی را به همراه حل مشکلات سقف قوسی خواهیم داشت، این طرح بالاجبار در گلخانه های تونلی با عرض های بالا استفاده میگردد.

اگرچه گفته میشود که در دهه ۸۰ بازرسی کل کشور به این مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته است آن را به سرانجام برساند. وی در پایان گفت: قوه قضائیه میتواند با توجه به اینکه شعارهای دفاع از حقوق عامه میدهد مسئولین نظارتکننده را تحت عنوان عدم انجام وظایف به محکمه بکشاند و پس از احراز تخلف آنها را مجازات کند همچنین دادستان تهران یا دادستان کل کشور نیز با جلب نظر کارشناسان در صورتی که تولیدکنندگان از سموم بیش از اندازه استفاده کرده باشند که برای مردم مضر باشد میتواند آنها را مورد تعقیب قرار دهد. Taking this information and then integrating it into crop strategies can maximize yields, کاهش تلفات, و اقدامات کشاورزی پایدار را تضمین کند. پسته کله قوچی: میتوان گفت که این رقم پسته، درشتترین مغز را در مقایسه با سایر ارقام دارد و به همین دلیل نیز شهرت جهانی پیدا کرده است. ارزش صادرات این محصولات در سهماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۲/ ۴۴هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سالقبل افزایش نسبتا قابلتوجهی داشته است. مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی استان مرکزی با تاکید بر اینکه استفاده از این سموم مجاز از نظر سلامت غذایی در ایران و اتحادیه اروپا مشکلی ندارد، گفت: کشورهای اروپایی از پذیرش محصولاتی که با استفاده از این سموم در ایران تولید شده باشند، مشکلی ندارند چرا که جزو سموم مجاز هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین آمارهای خود اعلام کرده بود قیمت مواد غذائی ظرف یکسال در ایران بین ۳۹ تا ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده است. عباسی با بیان اینکه میتوانیم صادر کننده محصولات کشاورزی باشیم، گفت: استقلال که در شعار انقلاب اسلامی گنجانده شده است باید به تمام معنی باشد. اما سوالی که مطرح می شود آیا این دستگاه ها همان دستگاه های هوشمند نیستند! این موضوع باید با شیبی ملایم حل شود تا به تولیدکنندگان آسیب نرسد. با توجه به این موارد باید استانداردهای بین المللی را افزایش دهیم تا سلامت مردم را تأمین کنیم.

تصور کنید که اگر درآمد این قشر به واسطه اصلاح کشت و افزایش صادرات حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، چه تاثیری روی زندگی آنها خواهد گذاشت و اینکه به دلیل این افزایش درآمد، چه باری از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. یکی دیگر از عوامل عدم برخورد با تولیدکنندگانی است که محصولات غیراستاندارد تولید میکنند و امروز، افول اخلاق باعث شده که تعدادی از تولیدکنندگان کیفیت تولید را پایین بیاورند تا با حفظ قیمتهای دستوری، حداکثر سود را به دست آورند و تاکنون نهادهای نظارتی در این خصوص واکنشی نشان ندادهاند. این شامل سیستم نظارت بر کشاورزی مبتنی بر IoT مانند حسگرها و همچنین ماشین های مبتنی بر IoT، مانند هواپیماهای بدون سرنشین و خودروهای خودکار است که می توانند وظایف ضروری مانند کاشت دانه ها و سمپاشی آفت کش ها را انجام دهند.

نجفی توانا با بیان اینکه تخلف چند حالت دارد گفت: یک تخلف اداری است و مربوط به وزارتخانههای کشاورزی و صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده میشود یک نوع هم تخلف صنفی است که مربوط به فروش و عرضه کالا است که تعزیرات و نهادهای شبه قضایی باید ورود کنند و بحث دیگر تخلفی است که اگر محصول مسموم به خورد مردم بدهند و باعث بیماری مردم شود از باب «جنایت شبه عمد» قابل تعقیب است اما ما تاکنون چنین برخوردهایی در کشور کمتر دیدهایم. وجود آب کافی با کیفیت مناسب حداقل آب مورد نیاز برای 1000مترمربع گلخانه در هر شبانروز در فصل تابستان(پیک مصرف)10-8 مترمکعب است که با توجه به میزان آب موجود, سطح گلخانه قابل احداث را میتوان مشخص کرد. او تاکید کرد: مساله باقیمانده سموم یکی از چالشهای بخش کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل انکار نیست.

ما سه برابر جهانی تبخیر داریم و یک سوم بارندگی داریم. وی با بیان اینکه با واکاوی علل تولید چنین محصولاتی با چند عامل روبرو میشویم، گفت: یکی از این عوامل، تحریم است که موجب شده است نتوان از طریق سیستم بانکی متعارف پرداخت محصولات کشاورزی، سموم و دفع آفات را از کشورهای تولیدکننده وارد کرد و درنتیجه تولیدکنندگان مجبورند سموم غیرقابل مصرف که در انطباق با استانداردهای جهانی نیست را مصرف کنند. از زمان قدیم گرفته که از گاوآهن استفاده میشد تا تجهیزات دقیق و پیشرفته امروزی و سیستمهای موقعیتیابی جهانی (GPS) که به بشر روشهای جدیدی برای رسیدن به کارآیی بیشتر و رشد بیشتر مواد غذایی ارائه داده است. جت هیتر دودکش دار گلخانه در انواع گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز و به دو صورت دارای مخزن و بدون مخزن با ظرفیت های گرمایی متفاوت و با برندهای داخلی و خارجی، جهت گلخانه هایی با ابعاد، ارتفاع و اقلیم منطقه های مختلف ارائه میگردند. اکو انتخاب، این روزها برگشت و مرجوع شدن کالاها و محصولات کشاورزی ایرانی از کشورها دیگر نقل محافل داخلی و خارجی شده، به طوری که ابتدا خبر آمد روسیه فلفل دلمه ایرانی را برگشت زده و سپس مرجوع شدن کیوی از هند، نخل های خرما از قطر و سیب زمینی از ترکمنستان و ازبکستان مطرح شد.

همین نکته نشان می دهد که عدم ارتباطات تجاری مناسب و گسترش ندادن صادرات این محصول به کشورهای دیگر ، باعث به وجود آمدن غولی خودساخته خواهد شد که می تواند بازار را با خرید و صادرات دوباره محصول تولیدی ما ، در دست گرفته و از آن سود آوری داشته باشد . پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات، ارزآوری و قیمت فروش کاهش پیدا می کند. ساداتی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر ذرت از برزیل وارد می کنیم اظهارکرد: گاهی اوقات ممکن است محمولههای وارد کشور شود و بخش قرنطینه ای کشور آن را بررسی و توقیف کند. و مهم تر از همه آنکه کاهش قابل توجهی در ضایعات کشاوری ایجاد می کند. یعنی کشوری که ۲۵ درصد ذرت دنیا را تامین می کند محصولاتش مشکل دارد؟ رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه «روسیه قوانین سختگیرانهای در مورد محصولات غذایی که وارد این کشور میشود، اعمال میکند و حد مجاز آلایندهها در مبادی ورودی به این کشور به شدت کنترل می شود» ادامه داد: در کشور ما محصولات کشاورزی بدون آنکه از نظر میزان آلایندگی مورد آزمایش قرار گیرند به بازار عرضه می شود.

سطح کل زیر کشت محصولات گلخانه ای تا پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به ۳۰۷ هزار هکتار رسید که سبزیجات، ۶۵ درصد و گیاهان زینتی ۳۵ درصد این محصولات را تشکیل می داد. وی اضافه میکند: استخرهای پرورش ماهی در الموت بیمه کردند و کسی که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده بود ۱۶۰ میلیون تومان غرامت گرفت. امیدواریم با نشستی که امروز بین فعالان کشاورزی ایران و اروپا برگزار میشود زمینههای بیشتری برای همکاری شناسایی شود و گامهای بلندتری برای همکاری برداشته شود. بیمه محصولات کشاورزی بهعنوان یک راهکار برای مقابله با بلایای طبیعی، خشکسالی، تغییر اقلیم و آنچه محصولات کشاورزی را تهدید میکند و در نتیجه برای کاهش خسارت کشاورزان موردتوجه و تأکید قرار گرفته است؛ اما مشاهده میشود که کشاورزان از این بیمه استقبال نمیکنند. وی تصریح کرد: تمام صحبت روسیه این بود که از چهار نوع آفت کش در این محصولات استفاده شده که این آفت کش ها در روسیه رجیستر نشده است. همچنین باید بگویم که چین در سال جدید استانداردهای واردات محصول به کشورش را افزایش خواهد داد و سختگیریها را چند برابر خواهد کرد. ریشه گیاه، در معرض هوا قرار داشته و تولید در این روش چند برابر تولید به روشهای سنتی است.

وی با تاکید بر اینکه اشکالی جدی متوجه سیستم نظام تهیه و تامین سموم نیست، افزود: در سال جاری ۹۸ درصد سمومی که به ثبت رسیده جزو سموم کم خطر و با خطر متوسط هستند و تنها دو درصد سموم پرخطر هستند که به هیچ وجه بر روی محصولات تازه خوری ثبت نمیشوند و برای محصولاتی استفاده می شوند که یا به مصرف خوراکی نمی رسند یا مدت زمانی که مورد استفاده قرار میگیرند، طولانی است. با این تفاوت که کالاهای معمول را کشور تولید کننده هم می تواند استاندارد کند، اما برای صادرات محصولات کشاورزی فقط استانداردهای کشور مبداء کافی نیست، در واقع پیش از استانداردهای مبداء، کالاهای تولید شده باید استانداردهای کشور مقصد یا مصرف کننده را داشته باشد. او با تاکید بر اینکه، کنترلها و سختگیری در بازارهای تراز سه و چهار نیز رو به افزایش است، گفت: از دو سال پیش در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان نهادهای دخیل نظیر وزارت جهاد کشارزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این جلسات، سندی به نام باقیمانده سموم بود که در آن راهکارهایی از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه شد.

فرشچیان با بیان اینکه به دلیل باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی، بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش این محصولات در بازارهای خارجی در حال کاهش است، گفت: به هر حال طبقه کشاورز، طبقهای یارانه بگیر است. وی تصریح کرد: هر چند این سموم در کشور ما و بسیاری کشورهای دیگر جزو سموم مجاز هستند اما در روسیه ثبت نشده اند و با مشاهده حداقل باقیمانده این سموم بر روی محصولات، از پذیرش آن امتناع میکنند. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده شده است. رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، افزود: صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای اروپای شرقی رفتند و پس از آنکه این کشورها نیز استانداردهای خود را بهبود بخشیدند، مشکلات محصولات ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت. یا مثلا اگر علائم بیماری در یک حیوان مشاهده شد، آن را از بقیه حیوانات جدا و مورد درمان قرار دهند در نتیجه از شیوع بیماری میان آنها جلوگیری کرده و سلامت گله را بهبود دهند.