اخبار

تیر 1401 – شرکت گلخانه ساز مزرعه بکر، طراح و تولیدکننده گلخانه صنعتی، مدرن مجله خبری کشاورزی

وی ادامه داد: من همیشه با تمام توانم برای تیمهایی که در آن بازی کردهام، به میدان رفتهام و همیشه تلاش کردم مثمرثمر باشم. مطمئن باشید اگر نتیجهای در مسابقات قهرمانی جهان حاصل شود، به خاطر تلاش این بازیکنان است. مثلاً اگر ما در ایران ۱PPM را در نظر بگیریم، آنها ۱۰PPM را مبنا قرار میدهند. در این یادداشت مناسب بودن سرزمین ایران برای کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی های این مقاله حاکی از آن است که تولید دیمی گندم در یک میلیون هکتار از مناطقی که کیفیت خاک متوسط دارد می تواند با محصول به دست آمده از 5/5 میلیون هکتار از زمین های با خاک نامناسب یا خیلی ضعیف برابری کند. نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي را می توان در شش گروه طبقه بندي کرد: 1. نقش محصول 2. نقش عامل 3. نقش بازار 4. نقش ارز خارجي 5. كشاورزي و كاهش فقر 6. نقش كشاورزي در توليد اشتغال. سهم بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه بسيار بزرگ است، زيرا حدودا 60 درصد جمعيت در آن مشغول كار کشاورزی هستند و بنابراين مي تواند در صورت افزایش بهره وری، مقدار قابل توجهي از نیروی كار را براي اشتغال در بخش هاي صنعتي و ساير بخش هاي غير كشاورزي آزاد كند.

بزرگترین مزیت سیستم های آبیاری خودکار کنترل حجم آب است که به گیاه داده میشود، بنابراین از غرقاب شدن گیاه و پوسیدگی ریشه های آن ها جلوگیری خواهد شد. نگاه به آینده: در حالی که تاکنون منابع آبی ناکافی به عنوان اصلی ترین چالش توسعه کشاورزی پایدار ایران محسوب می شده، اما در این مطالعه محدودیتهایی دیگری از جانب کمبود منابع خاکی مناسب کشاورزی معرفی شد. به علاوه فشارهای محیط زیستی و بهره برداری های دیگر از زمین نظیر شهری شدن نیز تهدیدات مضاعفی را متوجه فعالیت های کشاورزی ایران می سازد. علاوه بر این، صنایع مختلف کشاورزی مبتنی بر محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، تولید شکر، بافندگی و غیره نیز به مواد اولیه کشاورزی وابسته است.

علفهای هرز میتوانند به سرعت به محصولات کشاورزی آسیب زده و شما را غافلگیر کنند و حتی در شرایطی آنها نیز بلا استفاده سایت agriculture-na میشوند. تمام این دادههای تولید شده به بینش قابل توجه و عملی تبدیل میشوند و تولیدکنندگان میتوانند با نگاه سریع و آسان تصمیمات مدیریتی سریع را بگیرند. بدین منظور از دادههای 32 استان کشور در سالهای 1382 و 1392 و همچنین روش تحلیل مرزی تصادفی استفاده میشود. بنا بر آمار سال ۲۰۰۷، این کشور در تولید خیار در جهان دارای مقام دوم، بادام مقام چهارم، سیب مقام پنجم گیلاس سوم، انجیر مقام سوم، پسته مقام اول، طالبی مقام چهارم، گردو مقام چهارم، زردآلو مقام دوم، خرما مقام دوم، نخود مقام چهارم، هندوانه مقام پنجم، میباشد. برای نمونه، بالاترین و پیشرفته ترین علم و فن آوری که اینجانب در انگلستان و درشرایط سخت مطالعات کتابخانه ای و امور رایانهای پیچیده، کارگاهی، آزمایشگاهی و مزرعهای فراگرفتم، ولی علیرغم اطلاع رسانیهای علمی پژوهشی درکنگرههای ملی و بینالمللی یا ارائه طرحهای مدون ملی به هیچ عنوان مورد توجه هیچ مقام مسئولی قرار نگرفت ونهایتا با بازنشستگی زودرس خانه نشین گردیدم در حالی که سه فرزند دیگرم با تحصیلات کارشناسی ارشد از دانشکاههای برتر مثل تهران نیز نتوانستند بکلرتخصصی خود اشیتغال یابند.

به نقل از حسین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورمان ایران تا آنجاست که هفت قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 15 میلیارد دلار را در سالهای اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده است و اگر بخشی اندک از همین مبالغ در طول زمان صرف بهسازی و اصلاح روشهای تولید، بهبود راندمان و کارایی مصرف آب، اصلاح بذرها و در کل تحقیقات در بخش کشاورزی و صنایع وابسته میشد، میتوانست کشاورزی کشور را دگرگون کند و علاوه بر ایجاد اشتغالی پایدار و مولد، از ظرفیتهای خدادادی کشور به نحو بهتری استفاده شود؛ برای مقایسه بد نیست به این موضوع اشاره شود که در کشوری مانند آمریکا حدود 25 درصد از ارزش صادرات مربوط به محصولات بخش کشاورزی است و در عین حال بودجه تحقیقات بخش کشاورزی در این کشور رقمی بالغ بر 300 میلیارد دلار برآورد میشود. صادرات محصولات کشاورزی نیز می تواند منبع درآمد ارزی باشد. این انقلاب به کاربرد ترکیبی فناوری های تجزیه و تحلیل داده محور مانند تجهیزات کشاورزی دقیق، اینترنت اشیا، تجزیه و تحلیل “داده های بزرگ”، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها و دِرون ها)، تجهیزات رباتیک و غیره منجر می شود.

همچنین در برخی مناطق کشورمان نیز از این گلخانه استفاده شده است. به همین دلیل تاکید داشتم که باید اولویت اول گلخانه و دامداری باشد. وی یکی از دلایل عدم نظارت را نبود آزمایشگاههای مورد تایید دانست و تاکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی ایران که متولی اصلی محصولات کشاورزی است آزمایشگاه مورد تایید ندارد، هنوز در جهاد کشاورزی استان مازندران آزمایشگاهی وجود ندارد که باقیمانده سموم و فلزات سنگین را اندازه گیری کند، سوال اینجاست که در مازندارن، متولیان مربوطه چند بار از محصول برنج یا سایر محصولات نمونه برداری کردند؟ در مراحل اولیه توسعه زمانی که هنوز بازارهای صادراتی پیدا نشده است، بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه منبع اصلی تقاضا یا بازار محصولات صنعتی است. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران است. او به من گفت که تیم ملی برای انسجام فکری و فنی به من نیاز دارد و من هم به همین خاطر وارد اردو شدم. صندوق میتوانند نماینده خود را در کمیته فنی تعویضنمایند. بنابراین، اگر رشد کشاورزی کُند باشد، این صنایع کشاورزی محور، منابع مورد نیاز خود را از مواد اولیه دریافت نمی کنند. در این صورت رشد مطلوب گیاه را در پی خواهد داشت.

تصویر 3: یک نوع از کاهو که با دریافت دوره ی تاریکی به مدت 10 ثانیه بنفش رنگ شده است و مشابه گیاهانی هستند که با دوره ی تاریکی 5 ثانیه رشد کردند در حالی که 30 درصد انرژی کمتری مصرف شده است. شواهد تجربی نشان می دهد که رشد كشاورزی از پتاسیل بالایی جهت کمک به اشتغال زایی برخوردار است مشروط بر اینكه استراتژی مناسبی برای رشد كشاورزی دنبال شود. با توجه به اينکه عرض هر دهنه 8 متر می با شد عرض گلخانه می تواند هر ضريبی از 8 باشد و طول آن با توجه به اينکه الکتروموتورها قادر به بازوبسته کردن 120 متر پنجره می باشند، اين طول توجيه اقتصادی بيشتری دارد اما در مجموع هرطول و عرضی امکان پذير است. طول ریسمان نگهدارنده بوته را میتوان ۱۰ تا ۱۵ متر بیشتر در نظر گرفت تا در زمان پایینکشی بوته بتوان با باز کردن نخ طول آن را زیاد نمود، این ریسمان اضافی معمولاً در قلاب نخ پیچی که به سیم آویزان میشود پیچیده میشود و در کنار سیم قرار میگیرد، همچنین میتوان بجای نخ پیچی به دور ساقهها، از کیلیپس (گیرههایی برای اتصال ساقه به نخها) استفاده نمود و در هر ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر ساقه را بهوسیله کلیپس به نخ متصل نمود.

مطابق با آمارهای گرفته شده مشخص شده است که حدود ۷۰ درصد آب شیرین در حوزه کشاورزی مصرف می شود که مقدار زیادی از آن هدر رفت پیدا می کند. چرایی این اهمیت این است که تهیه مواد غذایی اولیه مورد نیاز بشر بر عهده این صنعت می باشد. با توجه به افزایش جمعیت جهان، تولید بیشتر غذا برای برطرف کردن نیاز غذایی جمعیت روز افزون بشر ضروری می باشد. با گذشت زمان و دستیابی به فناوری ساخت آهن آلات، زندگی بشر دست خوش تغییر و تحول شد. با بهره گیری از معیارهای مربوط به ویژگی های خاک، آب و هوا و عوارض زمین نشان داده شد که در کنار محدودیت های آبی، یکی دیگر از چالش های اصلی ایران در دستیابی به کشاورزی پایدار، زمین و منابع خاکی است. در نهایت به منظور دستیابی به اقتدار و برتری غذایی، ایران باید میان منافع خود از امنیت غذایی و پایداری منابع آبی توازن ایجاد کند. در میان اقلام وارداتی کشاورزی نیز ذرت دامی، روغن خام دانه آفتاب گردان و دانه سویا تراریخته ۴۵ درصد از کل واردات را به خود اختصاص دادهاند. ۴۷ درصد از زمین های این شهر دارای کاربری های متفاوت است، که از این میزان ۱۷درصد آن به جنگلها، ۱۲ درصد به پار ک ها، ۷ درصد به اراضی کشاورزی و ۷ درصد به دریاچه ها اختصاص دارد.

برداشت محصول از این زمین ها نه تنها بازدهی پایین دارد بلکه ممکن است با آسیب های محیط زیستی همراه باشد، آسیب هایی که در آینده کاهش بیشتر محصولات را در پی خواهد داشت. محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه براساس طرح وزارت اقتصاد در خصوص مدیریت آرد و نان مقدار عرضه نان باید قابل قبول باشد، گفت: امروز بیش از 80 روز از شروع طرح مذکور میگذرد و بیش از 70 هزار نانوایی به سامانه تجهیز شدهاند. اگر توان اینکار را دارید بهتر است که زمینی بخرید و در آن کار خود را شروع کنید. مدتی پیش اخباری مبنی بر بازگشت محمولههای سیب زمینی از ازبکستان منتشر شد. تحقیقات نشان میدهد در کشاورزی تولید یارانهای با بازارمحور بودن محصول رابطه عکس دارد به این معنی که، هر چقدر میزان دریافت یارانه بیشتر باشد تولیدات کمتر بازار محور خواهد شد. در بیش از 50 درصد از خاک ایران دوره مرطوب مناسب زراعت به قدری کوتاه است (کمتر از دو ماه) که نمی توان اقدام به کشت محصولی کرد مگر اینکه متمسک به آبیاری شد. وزیر جهاد کشاورزی خواستار راه اندازی بازار آب و استفاده بهینه از منابع آبی موجود در استان کرمان شد.

به عنوان مثال برنج برای شهرهای شمالی ایران با هر شرایطی اقتصادی است، به این دلیل که برنج آببر است و شهرهای شمالی مشکل آب ندارند اما متاسفانه این محصول در استانهای کمآب مانند اصفهان، شیراز و خوزستان که امسال با مشکل کمآبی دست و پنجه نرم میکردند کشت شد. «رضا اسماعیل زاده کناری» به موضوع عدم نظارت بر تولید محصولات جالیزی، زارعی، باغی و غلات مهمی چون برنج و گندم اشاره و تصریح کرد: «آموزش در نحوه استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی هیچ جایگاهی ندارد و کشاورزان با توجه به رقابتی که برای بازدهی محصولات خود دارند مقادیر دلخواهی از کود و سم را مصرف میکنند. استاد تمام گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری، علت این اتفاق را مصرف بیش از حد سموم و کود شیمیایی در تولیدات زراعی و باغی اعلام کرده و میگوید: «بسیار زودتر از این باید محصولات کشاورزی ایران برگشت میخورد و آنها مدارا و چشمپوشی کردند که تاکنون محصولات کشاورزی کشورمان را برگشت ندادند؛ موضوعی که بیش از 15 سال است کارشناسان آن را فریاد میزنند.

با وجود این مزایا، این شیوه از کشت معایبی نیز دارد از جمله آنکه امکان کشت توأم یا مخلوط در سطوح وسیع وجود ندارد و به طور معمول این کشت در اراضی خرده مالکی انجام میشود که سطوح کمتر است. وی تصریح کرد: «باید متولیان مربوط در سطوح مختلف مدیریت و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی از حالت پشت میز نشینی خارج شده، استانداردهای دنیا را مطالعه و سواد خود را بهروز کنند، سپس با برگزاری کلاسهای آموزشی، اطلاعات و دانشها را به کشاورزان انتقال داده و نحوه استفاده صحیح مقدار سم و کود را به زارعین و باغداران آموزش دهند.

این تطابق می تواند از همبستگی میان پارامترهای آب و هوایی با ویژگی های خاک مناسب کشاورزی حکایت داشته باشد.در حقیقت، بسیاری از مطالعات نشان داده اند که کربن ارگانیک خاک همبستگی بالایی با میزان بارش دارد. حال با توجه به روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که در این کشورها، کشاورزی به عنوان بخش اصلی و زیربنای رشد اقتصادی قرار گرفته است و با استفاده از ظرفیت های فراوان آن توانسته اند علاوه بر رشد در صنعت کشاورزی به رشد و پیشرفت در سایر صنایع نیز بپردازند. یکی دیگر از سهم های صنعت کشاورزی در توسعه اقتصادی این است که دو عامل مهم کار و سرمایه را برای رشد صنعتی فراهم می کند. همچنین وجود واحدهای تحقیق و توسعه برای بهبود بیش از پیش بذور و تلاش برای کاهش مصرف آب در تولید محصولات از دیگر ضروریات این طرح می باشد.

مزیت اصلی روش بازار فیزیکی در افزایش قدرت چانه زنی کشاورزان با خریداران است. پس وقتی مازاد تولید ذرت داریم میتوانیم زمین آن را به کشت غلات دیگری مانند گندم و جو اختصاص دهیم، چون این وضعیت برای بازار غلات ما مناسبتر است. کشاورزان میتوانند با کاشت پوششهای گیاهی مانند شبدر یا جو دوسر مانع فرسایش خاک شوند، رشد علفهای هرز را سرکوب کنند و کیفیت خاک را بهبود بخشند. رشد كشاورزی باعث افزایش بهره وری و درآمد كشاورزان كوچك و حاشیه ای و افزایش و اشتغال و دستمزد كارگران كشاورزی می شود. شما بزرگواران می توانید از طریق مسیرهای ارتباطی زیر جهت خرید انواع ادوات کشاورزی با شرکت توان موتور در ارتباط باشید. ازاینرو تحقق این نوع از کشاورزی تنها از طریق حمایتهای دولتی میسر خواهد بود.

حتی مکمل و پروتئین هم در اردوی تیم ملی وجود ندارد. فیزیوتراپی هم که بازیکنان با آن راحت باشند، در اردو نیست. موسوی خاطرنشان کرد: متأسفانه بازیکنان حمایت نمیشوند و سیستم با بازیکنان روراست نیست. با این کار، به کاهش فقر و بیکاری کمک می کند. با توجه به مطالعات انجام گرفته می توان گفت توسعه کشاورزی از اهمیّت بالایی برخوردار است، به صورتی که امنیّت غذایی را در جامعه داخلی تأمین میکند، صادرات را توسعه میبخشد، باعث کارآفرینی و درآمدزایی در جوامع روستایی میشود، موجب حفظ منابع طبیعی و محیط زیست میشود و همچنین در از بین بردن فقر و کمرنگ کردن اختلاف طبقاتی نقش مهمّی ایفا میکند و با سرمایهگذاری در بخش کشاورزی علاوه بر سود شخصی سهم بزرگی در رونق اقتصاد کشورمان پیدا میکنیم. سیدمحمد حسینی در آیین افتتاح فاز اول پایانه صادراتی اظهار داشت: دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نگاه ویژهای به همسایگان خود در کنار دیگر کشورهای خارجی دنیا دارد و در زمینه تبادلات، صادرات و دیگر امورات به سیاست همسایگی تاکید کرد. مزرعه هوشمند مزرعهای است که در آن از فناوریهای روز دنیا برای کاشت، آبیاری، مراقبت، برداشت و سایر فرآیندهای مربوط به کشاورزی استفاده میشود. وی ادامه داد: من شاید صدای سایر بچههایی باشم که تحت فشار هستند.

کشورمان ایران نیز با کمک کارشناسان بین المللی و با تکیه بر پتانسیل کشاورزی می تواند در زمینه صادرات و بازاریابی جهانی محصولات کشاورزی به رشد و نام آوری بیشتری در صنعت کشاورزی جهانی برسد. باید از تجارب کشاورزی ناکارامد در مناطقی که زمین های نامناسب دارند نیز خودداری شود چرا که در مقابل هزینه های قابل توجه اقتصادی و محیط زیستی، بازدهی های اندک ایجاد می کند. با این حال باز توزیع زمین ها از نامناسب به زمین هیا مناسب تر برای کشاورزی می تواند به بهبود پایداری فعالیت های کشاورزی کشور کمک کند. همچنین محصولات ارزشمند دیگری نظیر زعفران، زرشک و زیره نیز در ایران تولید می شود، که به دلیل قرار نگرفتن در شمار محصولات اصلی کشاورزی از نظر فائو، در این طبقه بندیها لحاظ نشده است و ایران در واقع جزو بزرگترین تولید کنندگان دنیا در تعدادی از این محصولات نیز می باشد.

در آغاز کار، کاشت یک یا دو تن پیازچه، کار دشواری به نظر نمیرسد اما هنگامی که پیاز در حجم بیشتر و بالای ده تن داشته باشیم دیگر کار کاشت آنها به سرعت انجام نخواهد گرفت و با یک بارندگی ساده و به دنبال آن گل شدن زمینها، کشت پیازها شاید یک الی دو هفته به تعویق بیفتد. در این روش از فرآیندهای متعارفی برای انتخاب زمین ، نوع بذر ، نحوه کاشت و محافظت در برابر گیاهان و حیوانات استفاده می شود . با بررسی روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان دیده می شود که کشورهای توسعه یافته با استفاده از فرصت های موجود در عرصه بی المللی مسیر رشد، توسعه و افزایش دارایی را دنبال کرده اند.