اخبار

ثبات نسبی قیمت میوه های تابستانی در هفته آخر فروردین

ثبات نسبی قیمت میوه های تابستانی در هفته آخر فروردین
تهران – مجله خبری کشاورزی – رئیس اتحادیه سبزی‌فروشان و میوه‌فروشان تهران از ثبات نسبی قیمت‌های صیفی و میوه در هفته پایانی فروردین ماه امسال خبر داد و گفت: قیمت محصولات وارداتی مانند موز و آناناس نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است. به قیمت محصولات وارداتی مانند موز و آناناس». تا اسفند سال گذشته.»

https://www.irna.ir/news/85446483/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86