اخبار

ثبت اختراع سرکه زرشک برای پاک‌سازی کبد و کاهش قند خون


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از ثبت اختراع سرکه فراسودمند زرشک در این مجموعه،‌ با خاصیت کاهش پروفایل لیپیدی خبر داد که باعث کاهش سطح قند، چربی و فشار خون بالا و در نهایت پاک سازی کبد می شود.

https://www.irna.ir/news/85214356/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86