اخبار

ثبت تصویر تلخ در منطقه یورو

طبق گزارش رویترز، شاخص مدیران خرید تولیدی از اواسط سال ۲۰۲۲ زیر ۵۰ بوده است و آخرین شاخص از ۴۳.۵ به ۴۳.۴ کاهش یافته است که انتظارات را در نظرسنجی رویترز برای افزایش به ۴۴ برآورده نمی‌کند.

یک نظرسنجی نشان داد که اقتصاد منطقه یورو احتمالا در سه ماهه سوم منقبض خواهد شد و به این زودی‌ها به رشد باز نخواهد گشت، اگرچه که رکود در فعالیت تجاری این بلوک در ماه سپتامبر اندکی کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید ترکیبی منطقه یورو S&P Global در سپتامبر از پایین‌ترین سطح ۳۳ ماهه آگوست ۴۶.۷ به ۴۷.۱ افزایش یافت اما در نظرسنجی رویترز برای کاهش جزئی به ۴۶.۵ از انتظارات پیشی گرفت.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402070100149/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88

شاخص قیمت‌های تولید مرکب از ۵۳.۳ به ۵۲.۲ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۱ است. این کاهش احتمالاً مورد استقبال سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا قرار خواهد گرفت که هفته گذشته نرخ بهره اصلی خود را در مقابله با تورم به رکورد ۴ درصد رساندند. شاخص مدیران خرید خدمات از ۴۷.۹ به ۴۸.۴ افزایش یافت اما نظرسنجی رویترز ۴۷.۷ را پیش‌بینی کرده بود.

سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ گفت: اعداد شاخص مدیران خرید در منطقه یورو تصویری تلخ را ترسیم می‌کند. وی افزود که بر این باور است که اقتصاد در این سه ماهه ۰.۴ درصد منقبض خواهد شد.