اخبار

ثبت ۶۲ میلیون تن حجم عملیات بازرگانی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: پارسال شاهد مدیریت سه میلیون و ۳۵۰ هزار تن ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بودیم و حجم عملیات بازرگانی کالاهای اساسی در این سال به بیش از ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید.

https://www.irna.ir/news/85231872/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B6%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1