اخبار

جایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری ۶۷ پله ارتقاء یافت


کرج – مجله خبری کشاورزی –  معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق اعلام موسسه شاخص جهانی نوآوری، جایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۶۷ پله ارتقاء یافت.منبع اخبار