اخبار

جدال دانش با سرخرطومی‌ها در فارس ؛ دستگاه شناسایی آفت در حال ثبت و تکمیل است

جدال دانش با سرخرطومی‌ها در فارس ؛ دستگاه شناسایی آفت در حال ثبت و تکمیل است
شیراز – مجله خبری کشاورزی – مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری سلامت وابسته به جهاد دانشگاهی فارس گفت: دستگاه شناسایی سوسک سرخرطومی که از مخرب‌ترین آفات نخیلات است پس از دریافت تاییدیه جهاد کشاورزی در مرحله ثبت اختراع است و همزمان تکمیل و پیشرفته‌تر می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85218898/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84