اخبار

جریمه چاه‌های غیرمجاز به برنامه‌های آبخیزداری اختصاص یافت


تهران – مجله خبری کشاورزی – سال آینده جریمه مربوط به میزان برداشت چاه‌های آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه، صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و بهره‌وری آب می‌شود.منبع اخبار