اخبار

جریمه ۴۷ میلیارد ریالی نانوایان گران‌فروش در استان تهران


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: بیش از هشت هزار و ۵۰۰ واحد نانوایی از ابتدای امسال تاکنون مورد رصد و پایش قرار گرفتند که گران‌فروشان ۴.۷ میلیارد تومان جریمه شدند.

https://www.irna.ir/news/85149759/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B4%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86