اخبار

جزئیات تسویه بدهی های صادراتی محقق نشده در سال ۱۳۹۶ اعلام شد

جزئیات تسویه بدهی های صادراتی محقق نشده در سال ۱۳۹۶ اعلام شد

سامانه جامع معاملات در اطلاعیه ای جزئیات تسویه تعهدات محقق نشده سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه سامانه جامع معاملات تاکید شد که کاربران باید با مراجعه به بخش عملیات ارزی، تسویه تعهدات ارزی و درگاه تسویه ریالی، مبلغ تسویه را به صورت ریالی پرداخت کنند. نتیجه تسویه حساب انجام شده با تاخیر یک روزه به صورت کسر از کل بدهی ها، در عملکرد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات حاصل از عملیات ارزی، تسویه بدهی های ارزی نمایان می شود. و آمار بدهی های صادراتی.

در این بین از کاربران درخواست می شود معاملات فروش مجدد ارز (شامل سامانه نما و انتقال مجوز) را به عنوان بدهی محقق نشده در نظر بگیرند و پیشنهاد می شود قبل از اقدام به تسویه و پرداخت ریالی تکلیف این دسته از تراکنش ها مشخص شود. پیگیری در قسمت فروش ارز (سامانه نما) و درخواست های موجود در پوشه مجوزهای صادراتی و تسویه و پس از به روز رسانی اطلاعات در قسمت “آمار تعهدات صادراتی”، پیگیری برای تسویه ریال باقی مانده از آنها انجام می شود. تعهدات

همچنین کاربران باید دقت داشته باشند که در صورت فروش ارزهای خارجی خود از طریق سامانه NEMA (پیش فروش) یا سامانه سنا، برای تطبیق رسید سنا با مجوزهای صادراتی مربوطه، به درگاه مدیریت هزینه مجوز صادرات مراجعه کنند. و پس از به روز رسانی اطلاعات در قسمت «آمار تعهدات صادراتی» : تسویه ریالی باقیمانده تعهدات خود. در غیر این صورت بانک مرکزی به صورت خودکار و طبق ضوابط و کنترل های مصوب کمیته استرداد ارز صادراتی آنها را با مجوزهای مصوب مطابقت می دهد.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403030603762/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85