جسم رنجور طلای سرخ در منگنه خشکسالی و بی‌مهری - مجله خبری کشاورزی

جسم رنجور طلای سرخ در منگنه خشکسالی و بی‌مهری


مشهد- مجله خبری کشاورزی- زعفران که به شایستگی طلای سرخ خوانده شده، هنوز تنها محصول کشاورزی است که ایران انحصار جهانی تولید آن را در اختیار دارد، اما این محصول امروز تنی رنجور و زخم‌خورده از تغییرات اقلیمی و خشکسالی، در کنار ناملایمات و بی‌مهری‌های فراوان دارد.منبع اخبار