اخبار

جشنواره انار روستای توچال پاکدشت آغاز به کار کرد


پاکدشت- مجله خبری کشاورزی- چهارمین جشنواره انار روستای هدف گردشگری توچال پاکدشت با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی این روستا فعالیت خود را آغاز کرد.

https://www.irna.ir/news/85264090/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF