اخبار

جشنواره ای با طعم سیر


همدان- مجله خبری کشاورزی- پنجمین جشنواره سیر همدان در منطقه “سولان” قطب تولید سیر کشور و با اجرای برنامه های متنوع و شاد همزمان با عید بزرگ غدیر و با حضور پرشکوه مردم، کشاورزان و سیرکاران در حال برگزاری است و البته مهمترین بهانه و هدف از برپایی این جشنواره معرفی بیشتر و کمک به مراحل تکمیل و فرآیند برندسازی این محصول راهبردی است.

https://www.irna.ir/news/85162337/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B1