اخبار

جشن مبعث در خوزستان با طعم شیرین رکوردشکنی/برداشت ۷۵۰۰ تن نیشکر در هفت‌تپه

جشن مبعث در خوزستان با طعم شیرین رکوردشکنی/برداشت ۷۵۰۰ تن نیشکر در هفت‌تپه
 اهواز- مجله خبری کشاورزی- جشن مبعث رسول اکرم‌(ص) در شرکت توسعه نیشکر با خبرهای خوب و طعم شیرین رکوردشکنی در برداشت نیشکر هفت‌تپه همراه بود.

https://www.irna.ir/news/85380669/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B7%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1