اخبار

جلوه‌هایی از جشنواره منطقه‌ای شتر در جنوب کرمان+ فیلم

جلوه‌هایی از جشنواره منطقه‌ای شتر در جنوب کرمان+ فیلم
جیرفت- مجله خبری کشاورزی- جشنواره منطقه‌ای شتر برای نخستین‌بار روز پنجشنبه در شهرستان قلعه‌گنج با مشارکت سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگزار شد.

https://www.irna.ir/news/85381234/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85