اخبار

جنرال موتورز سال آینده اشتغال را افزایش می‌دهد

به گزارش ایسنا، جرالد جانسون، مدیر تولید جنرال موتورز گفت با این نظر موافق نیست که برای تولید خودروهای برقی به کارگران کمتری نیاز دارد. جانسون در پیامی ویدیویی گفت: «ما انتظار داریم که تعداد اشتغال ما در سال ۲۰۲۴ رشد کند.»

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402051509145/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

جنرال موتورز اعلام کرد با توجه به نگرانی‌هایی که کارگران خودرو مبنی بر تغییر به سمت وسایل نقلیه الکتریکی دارند که نیروی کار را کاهش می‌دهد، در نظر دارد سال آینده اشتغال را افزایش دهد.

بر اساس گزارش رویترز، فورد سال گذشته اعلام کرد که خودروهای برقی که ساده‌تر هستند و قطعات مکانیکی کمتری دارند، نسبت به خودروهای فعلی موتور احتراق داخلی  به ۴۰ درصد نیروی کار کمتری برای تولید نیاز دارند. جنرال موتورز قول داده است تا سال ۲۰۳۵ به فروش خودروهای جدید احتراق داخلی پایان دهد.

جنرال موتورز سال آینده اشتغال را افزایش می‌دهد