اخبار

جنگل‌های استان اردبیل در معرض خطر


اردبیل- مجله خبری کشاورزی- بخشی از جنگل‌های استان اردبیل در سال‌های اخیر با وجود استقرار یگان‌های حفاظتی در گلوگاه‌های جنگلی، زیر پای گردشگران و مسافران و همچنین زیر تیغ سودجویان از بین رفته و این منطقه بکر در معرض تخریب پوشش گیاهی و بیابان‌زایی قرار گرفته است.منبع اخبار