اخبار

جنگل‌های سهرورد میزبان جشنواره گردو شد


زنجان- مجله خبری کشاورزی- سخنگوی شورای شهر سهرورد گفت: جشنواره گردو به مدت سه روز در جنگل‌های سهرورد برگزار می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85238202/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%AF