اخبار

جنگل‌های شمال ظرفیت تولید نیمی از آب مورد نیاز کشور را دارد


کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به وسعت ۲ میلیون و چهار هزار هکتاری جنگل های شمال کشور ، گفت: این جنگل ها ظرفیت تولید نیمی از آب مورد نیاز جمعیت کشور را دارند.منبع اخبار