اخبار

جهادسازندگی در هشت سال دفاع مقدس دین خود را ادا کرد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی گفت: جهاد سازندگی با نقش آفرینی و تفکر جهادی خود با اعزام بیش از ۵۴۰ هزار نیرو و تقدیم سه‌هزار و ۳۹۶ شهید، ۲۲ هزار و ۳۹۶ جانباز و یک‌هزار و ۸۱ آزاده در هشت سال دفاع مقدس، دین خود را ادا کرده است.

https://www.irna.ir/news/85232547/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | porseshneshan. پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.