اخبار

جهاد کشاورزی: مجوزهای بهداشتی مشاغل خانگی براساس سلیقه صادر می‌شود


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل توسعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای مجوزهای بهداشتی با وزارت بهداشت به صورت مرتب رایزنی داریم اما مشاهده می‌کنیم باز هم در استان ها سلیقگی عمل می شود.منبع اخبار