اخبار

حداقل ۵۰۰ هزار تُن از مرکبات مازندران قابلیت صادرات دارد

حداقل ۵۰۰ هزار تُن از مرکبات مازندران قابلیت صادرات دارد
ساری- مجله خبری کشاورزی- سرپرست جهاد کشاورزی مازندران گفت: تولیدات باغی این استان با توجه به کیفیت و تنوع محصولات قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی به ویژه همسایگان کشورمان را دارد و طبق بررسی ها دست کم ۵۰۰ هزار تُن از مرکبات این استان را می توانیم به کشورهای مختلف صادر کنیم.

https://www.irna.ir/news/85316402/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF