وی با اشاره به راه اندازی سامانه. امیرعبداللهیان وارد قطر شد – پایگاه خبری هشت صبح.