اخبار

حذف تداخل در زمین های کشاورزی باید به صورت پانل محور انجام شود

حذف تداخل در زمین های کشاورزی باید به صورت پانل محور انجام شود

ردا افلاطونی از وزارت جهاد کشاورزی در پنجاه و پنجمین جلسه ستاد مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری و ایمنی اراضی کشاورزی افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و باید به حد نصاب برسد. لازم به ذکر است که در این صورت تنها در شهرهای صنعتی باید واحدهای صنعتی احداث شوند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: پلاک های واقع در محدوده شهر باید توسط اداره امور اراضی حذف شود اما برای رعایت حقوق دولت مکاتبه با ادارات راه و شهرسازی و اسناد و مدارک انجام شود. باید درخواست شود.

وی خاطرنشان کرد: رفع تداخل باید با پانل ها انجام شود و فرمانداری هایی که در بلوک ها کار می کردند باید بلوک ها را به پنل تبدیل کنند.

وی ادامه داد: در استانداری هایی که رفع تداخل در آنها انجام شده است، باید کارشناسان از ستاد سازمان به آن استانداری اعزام و سوابق در سامانه کنترل شود و گزارش جامعی از عملکرد کمی و کیفی ارائه شود. از استانداری نمایش داده خواهد شد.

افلاطونی بیان کرد: نظارت بر اراضی واگذار شده و پروانه های تغییر کاربری ضروری است و طبق قانون نهادهایی که مجوز پایه و جواز تاسیس را صادر می کنند باید سالی دو بار از این پروژه ها بازدید و گزارش نظارتی ارائه کنند.

به گفته وی، تفاهم نامه ای که با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منعقد و منتشر شده، ظرفیت بسیار مناسبی برای نظارت ایجاد کرده است و گروه جهاد کشاورزی باید نظارت عالی بر فعالیت های خود داشته باشد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: قانون ثبت معاملات در سراسر کشور ابلاغ شده و شامل تمامی استانداری ها می شود و تکلیف این سازمان در خصوص اجرای این قانون امور اراضی باید برای مدیران استانداری روشن شود.

افلاطونی افزود: راهنمای یکسان سازی و یکپارچه سازی اراضی تهیه و توزیع شده است و ظرفیت بسیار خوبی دارد تا بتوانیم اراضی کشاورزی را یکسان سازی و یکپارچه کنیم.

https://www.irna.ir/news/85534591/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF