حذف علف‌های هرز در ۶ هزار و ۶۱۰ هکتار از مزارع استان مرکزی انجام شدحذف علف‌های هرز در ۶ هزار و ۶۱۰ هکتار از مزارع استان مرکزی انجام شد
اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: مبارزه با علف‌های هرز در ۶ هزار و ۶۱۰ هکتار از مزارع گندم و جو آبی این استان انجام شد.منبع اخبار