حرکت جهادی در توسعه بخش کشاورزی و آبادانی روستاها به پشتوانه بسیج - مجله خبری کشاورزی

حرکت جهادی در توسعه بخش کشاورزی و آبادانی روستاها به پشتوانه بسیج


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست وزارت جهادکشاورزی گفت: با تاسی از فرهنگ جهادی و به پشتوانه بسیج، باید در جهت توسعه بخش کشاورزی و آبادانی روستاها تلاش کنیم.منبع اخبار