اخبار

حسینی کیا: واردات خودروسازان را وادار به تولید خودروهای صادرات محور خواهد کرد

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبات مجلس برای واردات خودروهای نو و خودروهای کارکرده، چندین اثر بر بازار خودرو می تواند برجای بگذارد. اول اینکه دیگر انحصار در بازار خودرو شکسته می شود. از طرف دیگر خودروساز داخلی را مجبور می کند تا به سمت اصلاح کیفیت و قیمت خودرو گام بردارد. خودروساز داخلی باید به این سمت برود تا خودرویی تولید کند که آن هم قابلیت صادرات داشته باشد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402042415091/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واردات خودورهای نو و کار کرده خودروسازان را مجبور می کند تا به سمت اصلاح کیفیت و قیمت خودرو گام برداشته و خودورهایی صادرات محور تولید کنند.

وی افزود: ریل گذاری مناسبی برای ساماندهی این بازار صورت گرفته است. پیش بینی بنده این است با شرایطی که ایجاد شده، اگر واردات خودروها صورت گیرد، انحصار بازار خودرو به طور جدی شکسته خواهد شد. زمانی که ناترازی در بازار بین عرضه و تقاضای خودرو از بین برود، خود به خود پای نقدینگی نیز از این بازار کوتاه می شود.

 جواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار خودرو و تاثیر مصوبات مجلس برای واردات خودروهای کارکرده و نو بر این بازار، بیان کرد: بازار خودرو ملتهب از نقدینگی جامعه است. اگر دولت نتواند نقدینگی جامعه را به درستی مدیریت کند، هر روز در یک بازار مانند خودرو، سکه، ارز و مسکن و خودرو اثر خود را نشان می دهد. از دیگر چالش های بازار خودرو ناترازی این بازار است.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که عرضه و تقاضا در بازار خودرو برابر نیست. خود به خود با وجود نقدینگی التهاب در این بازار تشدید می شود. از طرف دیگر انحصار حاکم بر تولید خودرو نیز بر این بازار اثر می گذارد. خود به خود زمانی که رقابت وجود نداشته باشد، کیفیت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.