اخبار

حفظ ماهیان خاویاری مولد با میکرو سزارین/ راه‌اندازی شهر موزه خاویاری

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی گفت: قصد داریم با سزارین و میکرو سزارین ماهیان خاویاری مولد را حفظ کنیم.

مجابی تصریح کرد: قطعا ایران مهمترین جایگاه جهانی در حوزه خاویار را دارد و باید این جایگاه را حفظ‌کنیم. متاسفانه در مواردی خاویار به صورت قاچاق وارد کشور شده و تحت اسم خاویار ایرانی مجددا صادر می شود. ما باید برندینگ خود را در دنیا حفظ‌ کنیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی همچنین از راه‌اندازی‌ شهر موزه خاویار نیز خبر داد و گفت: برنامه داریم که شهر موزه خاویار را در بندر کیاشهر فعال کنیم و علاقه‌مندان نیز می‌توانند در این بخش هم مشارکت کنند. همچنین قصد داریم بورس خاویار را در آنجا راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: برای نگهداری از ماهیان مولد و نارس در صیدگاه‌های سه استان ساحلی شمالی کشور امکاناتی را فراهم کردیم و به تمام کسانی که می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند اعلام می‌داریم که می ‌توانیم با آنها در صیدگاه ها مشارکت کنیم.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402042717699/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87

به گزارش ایسنا، مجابی در هشتمین همایش ملی خاویار با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن ماهیان خاویاری گفت: با ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری بر آن شدیم که ماهی مولد را با میکرو سزارین و سزارین زنده نگه داریم. زیرا زنده ماندن آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است و اقداماتی نیز در این راستا انجام دادیم‌.