اخبار

 حمایت اتحادیه زنبورداران از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- اتحادیه سراسری زنبورداران کشور با صدور بیانیه‌ای، از رییس جمهوری جهت معرفی «محمدعلی نیکبخت» به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

https://www.irna.ir/news/85144384/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C