اخبار

حمایت از دامداران با تولید قراردادی گوشت و فروش مدت‌دار نهاده‌های دامی


تهران – مجله خبری کشاورزی – شرکت پشتیبانی امور دام کشور پیشنهاد داد: طرح تولید قراردادی گوشت قرمز و فروش مدت‌دار نهاده‌های دامی به منظور حمایت از حوزه دامپروری اجرایی می‌شود.منبع اخبار