اخبار

حمایت بیمه‌ای وزارت جهاد کشاورزی از طرح جهش تولید در دیمزارها


تهران- مجله خبری کشاورزی- عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک اقدام حمایتی جدید در سال زراعی جاری به‌ازای هر هکتار اراضی زراعی در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها ۵۰ هزار تومان برای کمک به حق بیمه کشاورزان پرداخت می‌کند.منبع اخبار