اخبار

حمایت مالی سفیر ژاپن از مدیریت پایدار منابع آبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

این ایستگاه که در محوطه دانشگاه ارومیه نصب شده یک سامانه اندازه‌گیری تبخیر و تعریق است که امکان اندازه‌گیری واقعی میزان تبخیر و تعریق در زمین‌های کشاورزی را برای کارشناسان محلی فراهم می‌سازد. این سامانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته ماهواره‌ای، مناطق در معرض خطر را شناسایی کرده و درعین حال امکان دسترسی کشاورزان به نقشه‌های ساده شده و قابل درک را فراهم می‌سازد.

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تهران، « کازوتوشی آیکاوا» سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه  از ایستگاه کوردوا این شهر بازدید کرد.

پروژه دریاچه ارومیه در حالی با حمایت سخاوتمندانه مالی مردم و دولت ژاپن اجرا می‌شود که اهداف مد نظر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد انتقال دانش فنی به کارشناسان محلی و درعین حال بهبود معیشت و افزایش درآمد کشاورزان فعال در این منطقه است.

حمایت مالی سفیر ژاپن از مدیریت پایدار منابع آبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیهمنبع اخبار

فائو به عنوان کارگزاری پیشروی سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را به افزایش توسعه کشاورزی و کمک به کشورها برای افزایش تاب‌آوری خانوارها و جوامع اختصاص داده است تا به شیوه‌ای اثربخش‌تر با تهدیدات و بلایای تأثیرگذار بر کشاورزی و معیشت آن‌ها روبرو شوند.

در بخشی از مأموریت دو روزه پروژه برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه که از ۶ تا ۷ تیرماه ۱۴۰۱ در ارومیه برگزار شد، نمایندگی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خود در این پروژه را به اطلاع سفارت ژاپن در ایران  که سخاوتمندانه‌ حمایت مالی این پروژه را برعهده دارد، رساند.

طی این برنامه آیکاوا، سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران، ایستگاه کوردوا بازدید کرد.

جانشین نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران و مدیر اجرایی پروژه هم که در این مأموریت حضور داشتند از سایت پایلوت کوردوا در روستای کوکیا در حومه دریاچه زیبای ارومیه بازدید کردند. تیم اعزامی نمایندگی فائو در ایران اهداف اصلی این پروژه که صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود معیشت جوامع محلی این منطقه بود را مورد ارزیابی قرار دادند.