اخبار

خام فروشی ۹۰ درصد آنغوزه خراسان جنوبی


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – آنغوزه شیرین خراسان جنوبی به عنوان مرغوب‌ترین و پرطرفدارترین نوع آنغوزه در جهان است ولی بیش از ۹۰ درصد این محصول به دلیل نبود صنایع فرآوری به صورت خام و فله‌ای به خارج کشور صادر می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85245334/%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

سخنگوی دولت هفته بسیج را تبریک گفت – پایگاه خبری هشت صبح. خرید دریچه بازدید.