اخبار

خاک مناسب کشاورزی تقویت خاک گلدان نسبت خاک گلدان خاک مناسب | agriculture-na

نمک زیاد در خاک می تواند فعالیت میکروارگانیسم های خاکزی و آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی را تحت تاثیر قرار دهد. کودهای آلی با تعدیل نمک خاک از این موارد جلوگیری می کنند. همچنین استفاده از کودهای حاوی اسید هیومیک، اسید فولویک و مواد ارگانیک نیز موجب مجله خبری کشاورزی از بین رفتن شوری خاک می شوند. در استفاده از کودها بنیانهای شوری (که عمدتا پسماندهای کودی هستند) تجزیه شده و جذب ریشه می شوند. با این کار نه تنها خاک اطراف ریشه اصلاح می شود بلکه قسمتی از احتیاجات کودی تامین و خود ریشه زایی هم تقویت خواهد شد.

انواع خاک؟

در مقابل، کربنات کلسیم در جزء رس خاک (کربنات کلسیم فعال خاک) که موجب ایجاد و نگهداری غلظت زیاد بی کربنات در محلول خاک می شود، برای پیش بینی پتانسیل توسعه کلروز مناسب تر است. تجمع زیاد مس در ننطقه ریشه درختان مرکبات ،موجب اختلال شدی در جذب اهن ،کلروز و ریزش برگ میشود . اگر خاک درختان مرکبات دارای تجمع مس قابل استفاده در لایه های سطحی باشد pHباید به بالاتر از 6/5 افزایش یابد . قبل از هر اقدامی برای احداث باغ ،انجام مطالعات خاک شناسی توصیه میشود . و همچنین سطح اب زیر زمینی و نوسان ان ،درجه مانداب سطح و زمان رخداد انو… تعیین خواهد شد. برای تعیین و شناخت دقیق ویژگی ها و محدودیت های فیزیکی و شیمیایی توصیه میشود از هر لایه یا افق خاک در نیمرخ پروفیل خاک،یک نمونه تهیه میشود .

خاک لوم وضعیتی ما بین دو خاک سبک و سنگین دارد و دارای مخلوطی مناسب از شن و خاک رس و سیلت است. در خاک لوم مقدار شن کمتر از 50 % مقدار رس 25 % و مقدار سیلت آن بین 25 تا 50 درصد است. این نوع خاک نسبت به خاک سبک آب بیشتری را نگهداری می کند. به خاطر وجود میزان بالای شن تخلخل این نوع از خاک نیز مناسب کشاورزی است.

  • ذرات جامد خاک اگر قطری بین 2-5% میلی متر داشته باشند، شن نامیده می شوند.
  • به عبارتی دیگر خاک شور دارای مقدار هدایت الکتریکی عصاره اشباع بیشتر از ۴ دسی زیمنس بر متر می باشد.
  • افزودن مواد آلی به خاک شنی در بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش حاصلخیزی خاک موثر است.
  • میتوان از شن و ماسه نیز بجای پرلیت استفاده نمود ولی این کار وزن خاک را بسیار بالا میبرد و چندان کاربردی نیست.

بقایای گیاهان که مخصوصا از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود . تراس، خاکورزی حفاظتی و بافرهای حفاظتی باعث کاهش فرسایش خاک و آلودگی آب در این مزرعه می‌شود. هنگامی که خاک خشک است، آن را به یک شیشه ی بلند و بزرگ بریزید تا 1/4 شیشه پر شود.

http://3darchitecture.ir

با توجه به دلایل ذکر شده خاک تحت الارض شرایط لازم برای رشد گیاهان را ندارد و از نظر کشت بسیاری از گیاهان زراعی و باغی به جز درختکاری اهمیت چندانی ندارد. هوموس با آنکه از نظر حجمی و وزنی کسر نسبتا ناچیزی از خاک های معدنی را تشکیل می دهد. دارای اثرات چشمگیری بر خواص فیزیکی و شیمیایی و تغذیه ای خاک می باشد. به طور کلی میزان هوموس در خاک خوب کشاورزی بین ۵ تا ۶ درصد است. خاک های که از لحاظ میزان هوموس غنی هستند، رنگی کاملا سیاه دارند.در خاکهای جنوب و غرب و مرکز ایران میزان مواد آلی در حدود ۱٪ است.

بیماری و آفات درخت گردو