اخبار

خبرهایی از وارث مک دونالد در روسیه

گوور گفته است که این رستوران‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۰۰ شعبه خواهند داشت و هر روز به حدود دو میلیون نفر خدمات ارائه خواهند کرد.

جانشین رستوران‌های مک‌دونالد در روسیه سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد می‌کند، هرچند مشتریان نظرات متفاوتی درباره طعم جدید و بهبود ارائه کردند.

این شرکت در دستور تهیه از جمله سس غذا تغییراتی داشته است که تنها برخی از مشتریان موافق بودند.

به گزارش ایسنا، شرکت مک‌دونالد پس از درگیری روسیه و اوکراین، رستوران‌های روسی خود را تعطیل و در نهایت آن را به فرد محلی به نام الکساندر گوور واگذار کرد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402031610224/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

بر اساس گزارش رویترز، مقامات روسی و گوور گفته‌اند که مک‌دونالد ممکن است در حدود ۱۵ سال رستوران‌های روسیه خود را دوباره بخرد. مک‌دونالد در مورد اینکه آیا برای بازگشت به روسیه برنامه‌ای دارد یا خیر اظهار نظری نکرده است اما گوور افزوده که ما برای یک یا چند سال نیامدیم و آمدیم تا طولانی بمانیم.