اخبار

خبرگزاری کشاورزی ایران مجله خبری کشاورزی

نه تنها کشاورزی یک منبع تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشینآلات کشاورزی سایت agriculture-na است. از طرف دیگر درخواست در کشورهای آمریکای جنوبی آنقدر زیاد است که صادرات اروپا هم همه این تقاضا را پوشش نمی دهد. در مراحل اولیه توسعه زمانی که هنوز بازارهای صادراتی پیدا نشده است، بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه منبع اصلی تقاضا یا بازار محصولات صنعتی است. برای شروع بحث باید در نظر داشته باشیم که پایه اقتصاد ما کشاورزی است و حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور (به طور مستقیم و غیرمستقیم) درگیر بخش کشاورزی هستند. به تازگی مطالعات انجام گرفته در مقیاس جهانی نشان داده اند بازتوزیع زمین های کشاورزی به سمت مناطقی که شرایط آب و هوایی مناسب دارند می تواند تولیدات زیستی جهان را بدون گسترش سطح زیر کشت تا 30 درصد افزایش دهد. در حال حاضر امکانات و شرایط کشورهای شرق آسیا مثل چین تایپه از ما بهتر است. محمد کریم آشفته، جوان 19ساله ی ایوانی است. یکی دیگر از سهم های صنعت کشاورزی در توسعه اقتصادی این است که دو عامل مهم کار و سرمایه را برای رشد صنعتی فراهم می کند. نقش صنعت کشاورزی در توسعه اقتصادی بسیار مهم است زیرا اکثریت جمعیت کشورهای در حال توسعه زندگی خود را از طریق کشاورزی می گذرانند.

بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشاورزی خود وابسته هستند تا مواد غذایی را که توسط جمعیت آنها مصرف می شود، تأمین کنند. اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: «این موضوع در مورد برنج که محصول بومی مازندران است نیز مصداق دارد، چراکه باقیمانده سموم و فلزات سنگین در برنج تولیدی مازندران وجود دارد؛ سالهاست کارشناسان فریاد میزنند که به کشاورزان آموزش دهید بر مبنای مساحت زمین و میزان محصول، کود و سم در حد استاندارد مصرف کنند. این حسگر نور در طول موج فروسرخ را به محصولات زراعی میتاباند و میزان نور بازتابی را اندازهگیری میکند. همین امر استفاده بیشتر از سموم دفع آفات و کودها را ضروری میکند. برداشت محصول از این زمین ها نه تنها بازدهی پایین دارد بلکه ممکن است با آسیب های محیط زیستی همراه باشد، آسیب هایی که در آینده کاهش بیشتر محصولات را در پی خواهد داشت. سرپرست پیشین وزارت جهاد کشاورزی درباره از بین رفتن ۷۰ درصد اراضی کشور تشریح کرد: اظهارنظر فائو در این رابطه که ۷۰ درصد اراضی ایران طی چند سال آینده خشک میشود، غیرواقعی است. به نقل از حسین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورمان ایران تا آنجاست که هفت قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 15 میلیارد دلار را در سالهای اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده است و اگر بخشی اندک از همین مبالغ در طول زمان صرف بهسازی و اصلاح روشهای تولید، بهبود راندمان و کارایی مصرف آب، اصلاح بذرها و در کل تحقیقات در بخش کشاورزی و صنایع وابسته میشد، میتوانست کشاورزی کشور را دگرگون کند و علاوه بر ایجاد اشتغالی پایدار و مولد، از ظرفیتهای خدادادی کشور به نحو بهتری استفاده شود؛ برای مقایسه بد نیست به این موضوع اشاره شود که در کشوری مانند آمریکا حدود 25 درصد از ارزش صادرات مربوط به محصولات بخش کشاورزی است و در عین حال بودجه تحقیقات بخش کشاورزی در این کشور رقمی بالغ بر 300 میلیارد دلار برآورد میشود.

در کشاورزی مدرن استفاده از هر وسیله هوشمندی مانند تلفنهای هوشمند و تبلتها برای دسترسی به دادههایی مانند آبوهوا، زمین، خاک، گیاهان و غیره الزامی است؛ چرا که اینها موجب افزایش دقت و سرعت کار میشوند. یکی دیگر از مزایای مهم کشاورزی مبتنی بر GIS استفاده از ماهواره و هواپیماهای بدون سرنشین برای جمع آوری داده های ارزشمند در مورد پوشش گیاهی، شرایط خاک، آب و هوا و زمین از منظر پرندگان است. با بهره گیری از معیارهای مربوط به ویژگی های خاک، آب و هوا و عوارض زمین نشان داده شد که در کنار محدودیت های آبی، یکی دیگر از چالش های اصلی ایران در دستیابی به کشاورزی پایدار، زمین و منابع خاکی است. وی اظهارداشت با اقدامات موسسه واکسن و سرم سازی رازی از زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی، طی مدت ۱۰۰ روز پنج میلیون دز واکسن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شده است. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح یک میلیون هکتار یعنی ۱۲درصد سطح زیر کشت محصولات آبی کشور است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با تلاش همکاران ما و دیگر دستگاههای مسوول، تا به امروز برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت صادر شده است.البته وسعت اراضی کشاورزی کل کشور در حدود ۱۸ میلیون هکتار است که تاکنون برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن سند زراعی صادر شده است.

بنابر آمارهای موجود سالانه بیش از 5 میلیون و 300هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش حدود 5 میلیارد و 100میلیون دلار از ایران صادر شده که بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی مربوط به زیربخشهای زراعی، باغی و دام و طیور بوده است بهطوریکه سالانه یک میلیارد دلار انواع میوه وترهبار از کشور صادر میشود که میتوان آن را به 2 میلیارد دلار افزایش داد. استفاده میگردند همچنین به جهت ارتفاع کمی که دارند، از مقاومت نسبتاً خوبی برخوردارند ولی قاعدتا میزان تولید محصول کمتری دارند. دسته ازمحصولات کشاورزی اشاره دارد که به صورت معمولی وبدون استفاده بیش ازحدازحشره کش ها، کودهای شیمیایی و فاضلاب و… استاد تمام گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری، علت این اتفاق را مصرف بیش از حد سموم و کود شیمیایی در تولیدات زراعی و باغی اعلام کرده و میگوید: «بسیار زودتر از این باید محصولات کشاورزی ایران برگشت میخورد و آنها مدارا و چشمپوشی کردند که تاکنون محصولات کشاورزی کشورمان را برگشت ندادند؛ موضوعی که بیش از 15 سال است کارشناسان آن را فریاد میزنند. در بیش از 50 درصد از خاک ایران دوره مرطوب مناسب زراعت به قدری کوتاه است (کمتر از دو ماه) که نمی توان اقدام به کشت محصولی کرد مگر اینکه متمسک به آبیاری شد.

سهم بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه بسيار بزرگ است، زيرا حدودا 60 درصد جمعيت در آن مشغول كار کشاورزی هستند و بنابراين مي تواند در صورت افزایش بهره وری، مقدار قابل توجهي از نیروی كار را براي اشتغال در بخش هاي صنعتي و ساير بخش هاي غير كشاورزي آزاد كند. وی افزود: برآورد ما براساس آمارهای ادارت کل غله و خدمات بازرگانی، این است که 75 هزار واحد نانوایی فعال سنتی در سطح کشور داشته باشیم، سطح پوشش فعلی این طرح حدود 95 درصد کل نانوایان است. در استان کرمان ۲۴ میلیون مترمربع گلخانه با تولید سالانه حدود ۴۸۰ هزار تن محصول وجود دارد، براساس برنامه ششم و هفتم توسعه باید پنج هزار هکتار طرح کشت گلخانه ای در این استان اجرایی شود.

تیم ملی حدود 57 روز پرفشار را در مسابقات خارج کشور گذراند، ولی فدراسیون به بازیکنان فقط 18 میلیون تومان پاداش داد که از حقوق یک کارگر زحمتکش هم کمتر است. ارزیابی های این مقاله حاکی از آن است که تولید دیمی گندم در یک میلیون هکتار از مناطقی که کیفیت خاک متوسط دارد می تواند با محصول به دست آمده از 5/5 میلیون هکتار از زمین های با خاک نامناسب یا خیلی ضعیف برابری کند. همچنین در ادامه تشریح کرد، آمارهای موجود نشان می دهد که در ۲۵ سال گذشته، (۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی) عملکرد کشاورزی در ایران رو به افزایش بوده است بطوریکه تولید از ۲.۸ تن محصول در هکتار به ۶.۴ تن در هکتار رسیده است که در ظاهر، مساله مطلوبی است. خاوازی افزود: در اجرای طرح بزرگ کشاورزی به مساحت 270 هزار هکتار زمین در شمال غرب و غرب کشور با توجه به منابع آب موجود در این منطقه در دستور کار قرار گرفته که هم اکنون 77 هزار هکتار آن آماده شده و تا پایان سال جاری 50 هزار هکتار دیگر به آن اضافه خواهد شد.

در طرح سیستم آبیاری هوشمند، با کمک گرفتن از حسگرهای رطوبتسنج و بررسی وضعیت آب و هوا از طریق هواشناسی، رطوبت خاک و احتمال بارش باران تخمین زده می شود و با حل مشکلات پیش آمده آبیاری هوشمند مزارع امکانپذیر می شود. ۱- آبیاری بارانی: هدف از آبیاری بارانی توزیع یکنواخت آب برای تمام گیاهان و کاهش دمای محیط و افزایش رطوبت است. در اسرائیل و مکزیک، به این خاطر که درجه حرارت بهطورکلی بالاتر است، معمولاً گلخانهها برای تولید گوجهفرنگی با استفاده از یک لایه مش (شید) پوشش داده میشوند تا از تابش شدید آفتاب در امان باشند و همچنین بتوانند گیاهان را از هجوم آفات محافظت کنند، عوامل زیادی همچون شدت تابش نور، رطوبت محیط، جریان هوا (تهویه)، دما و … شواهد باستان شناسی نشان داد که این تحولات ۱۰ هزار سال قبل یا بیشتر روی داده است.

اسماعیل زاده مرجوع شدن محصولات کشاورزی کشور را از یک سو مفید و مطلوب ارزیابی کرد و در این باره گفت: «برگشت محصولات، تلنگری به جهاد کشاورزی و کشاورزان است که بدانند چه اتفاقی در حال وقوع است، اینکه چه میزان سم و کود باید برای تولید محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود. برخی از کشورها مانند کشور خود ما ایران، مالزی، عربستان سعودی صادرات زیادی را بر اساس منابع طبیعی انجام می دهند که به آنها این امکان را می دهد که ارز خارجی به میزان کافی برای واردات مواد غذایی مورد نیاز برای مردمشان بدست آورند. به علاوه افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی از طریق بهرهمندی از تجارب مدرن کشاورزی (مانند ک شاورزی گلخانه ای، فناوری های آبیاری پیشرفته و جرم پلاسم بهبود یافته) به خصوص در مناطق با کیفیت پایین زمین شدنی است. وی تصریح کرد: امکانات امسال در اردو در حد فاجعه است و حس خوبی به ما نمیدهد.

وی تصریح کرد: «باید متولیان مربوط در سطوح مختلف مدیریت و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی از حالت پشت میز نشینی خارج شده، استانداردهای دنیا را مطالعه و سواد خود را بهروز کنند، سپس با برگزاری کلاسهای آموزشی، اطلاعات و دانشها را به کشاورزان انتقال داده و نحوه استفاده صحیح مقدار سم و کود را به زارعین و باغداران آموزش دهند. در گزارشی در سال 2016 در مورد چگونگی تحول انقلابی در داده های بزرگ در زنجیره غذایی جهانی ، McKinsey & Company کشاورزی دقیق را چنین تعریف می کند: ” یک رویکرد با فناوری برای مدیریت کشاورزی که نیازهای مزارع و محصولات را مشاهده ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می کند “. وی اظهار داشت: در یک تیم مدیریت و امکانات بسیار مهم است. مسوول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار روز شنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: عمده محصولات تولیدی در واحدهای گلخانه این شهرستان شامل گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه، سبزیجات و نشای محصولات است. وی تاکید کرد: کشاورزان با مدیریت اصولی و فرهنگسازی باید کشت محصولات کشاورزی به صورت غرقابی را کنار بگذارند.

مدیریت مناسب منابع و تجهیزات، که به ان کشاورزی دقیق گفته می شود راه حلی هوشمندانه و فناورانه است. علاوه بر این، صنایع مختلف کشاورزی مبتنی بر محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، تولید شکر، بافندگی و غیره نیز به مواد اولیه کشاورزی وابسته است. فناوری های نوین در کشاورزی مانند استفاده از بذر اصلاح شده، کودها، سموم دفع آفات، استفاده از مقدار بهینه آب آبیاری، فناوری سنجش از دور، حسگرها و سایر موارد همگی باعث گسترش اشتغال زراعی می شود. در گذشته برای تولید و کشت از ادوات ابتدایی استفاده میکردند که دارای معایب زیادی بودند. هستند. این مواد مطابق با نوع گیاه، چگونگی تولید و شرایط اقلیمی محیط کشت مورد استفاده قرار می گیرند. موسوی گفت: متأسفانه شرایط ادامه دادن تمرینات و ماندن در اردو را ندارم. متأسفانه شرایط قلبی کمک به تیم ملی را ندارم. من این شرایط را پیش از این از زبان بازیکنان شنیده بودم و حالا آن را حس میکنم.

پول مثال کوچکی در مورد شرایط بازیکنان در تیم ملی است. همچنین اپراتور ماشین های کشاورزی به دلیل شرایط کاری ویژه در مزارع اغلب در معرض تنش هایی مانند آلودگی صوتی، لرزش، گرما، سرما، مواد شیمیایی، سموم هوای آلوده ناشی از گرد و غبار قرار دارد که سلامتی او را به خطر می اندازد. تفاوت اصلی این است که در گذشته برای جابجایی این تجهیزات در مزارع اغلب از حیواناتی مانند گاو، اسب و قاطر استفاده می شد. اینترنت اشیا نه تنها راهی برای اندازه گیری و کنترل بهتر عوامل رشد مانند آبیاری و کود در مزرعه ارائه کرده است، بلکه دیدگاه ما را در کل به کشاورزی تغییر خواهد داد.

همانطوریکه درپاراگراف آخر بند سوال 3 ذکر گردید، اولاً تحول فوق ناشی از کاربرد علوم و فنون پیشرفته؛ الزاماً به این معنی نیست که درطول چند سال کل کشاورزی موجود همراه با عوامل آن، بخصوص مالکین و نیروی انسانی کم سواد و سال خورده، محو و نابود گردد. یکی از راه حل هایی که بسیاری از کشاورزان بخصوص در مناطق بسیار سردسیر یا بسیار گرمسیر در پیش گرفتند، ساخت سازه گلخانه بود. محصولات گلخانه ای با توجه به کیفیت و مرغوبیت، علاوه بر مشتریان داخلی در جوامع بینالمللی نیز طرفداران بسیار دارد که موجب افزایش تولید و رشد درآمد ارزی برای فعالان این حوزه شده است.

در حال حاضر با تلاش 100 شرکت دانش بینان و با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازیِ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشاورزی هوشمند در کشور در حال اجرا است. وی همچنین واردات پایه های مادری سالم و تکثیر ارقام مقاوم و تجاری، واردات انواع مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاههای کشت بافتی و تامین نیاز کشور و صادرات پایه و نهال گواهی شده به کشورهای همسایه را از برنامههای آتی این شرکت دانش بنیان دانست. علیرضا احمدی افزود: به هر حال طبیعی است که محصولات گلخانه ای به دلیل نحوه تولید و تفاوت بذر، طعم و بوی محصولاتی که به صورت طبیعی کشت می شود را نداشته باشند اما این به آن معنا نیست که محصولات گلخانه ای مشکل دارند یا مصرف آنها سبب بیماری می شود. به نظر می رسد گسترش سطح زیر کشت توفیق چندانی در افزایش ظرفیت تولید مواد غدایی ایران ایجاد نکند. در نهایت به منظور دستیابی به اقتدار و برتری غذایی، ایران باید میان منافع خود از امنیت غذایی و پایداری منابع آبی توازن ایجاد کند.

اما چه بهتر که برای تأمین نیازهای مصرفی مردم به کشاورزی کشور خود متکی باشیم و با صادرات محصولات کشاورزی برای کشاورزی ارزآوری کنیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تأکید کرد: میتوانیم کشاورزی خوبی داشته باشیم و در عین حال منابع آبی را نیز حفظ کنیم، کشاورزان پیشروترین گروه در جامعه ایرانی هستند که بحران آب را درک میکنند. همه این اتفاقات در کمتر از یک ماه اخیر رخ داده، اما علت این اتفاقات چیست و چرا تاکنون محصولات ایرانی برگشت نمیخوردند؟ در ایران نیز طی سالیان اخیر گام های موثری در این زمینه برداشته شده است. با توجه به بارش ماهانه و PET ، بازه رشد محصول در ایران بررسی شده است. این امر میتواند شرایط را برای تکثیر، رشد و مهاجرت آفاتی چون ملخهای صحرایی فراهم کند. مردم باید واقعیتها را بدانند؛ شرایط در اینجا اسفبار است و هیچکس به دیگری اعتماد ندارد و راست نمیگوید.

من در حال حاضر بهترین شرایط را دارم و تصمیمی برای خداحافظی نگرفتهام. وی در پایان تأکید کرد: تصمیمی که گرفتم، هیچ ارتباطی به کنار گذاشتن امیر خوشخبر از از سرپرستی تیم ملی نداشت، ولی برای گرفتن تصمیم با او مشورت کردم. من به هیچ عنوان دنبال حاشیهسازی نیستم و مطمئنم که بازیکنان حرفهایم را درک خواهند کرد. نتایج این مطالعه نشان میدهد سالخوردگی نیروی کار، تاثیر منفی بر کارایی در بخش کشاورزی دارد، بنابراین باید سیاستهایی اتخاذ کرد که ساختار سنی بخش کشاورزی جوانتر شود. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران است. از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخل، اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات میوه انجام شد؛ هرچند به به گفته مسئولان ذیربط، قاچاق سازمان یافته میوه، از معضلات این بخش است.