خدمات تخصصی شرکت های مشاوره کشاورزی آنلاین، تلفنی، رایگان مجله خبری کشاورزی

برای تامین این فنآوری پیشرفته در چهارچوب “عصر اتوماسیون” در کشاورزی نیز مجموعه تجهیرات سخت افزاری و نرم افزاری لازم است که بطرح اتوماتیک و هوشمند کلیه تغییرات فوق را کنترل و اعمال نموده که با وسائل صرفا مکانیزه موجود نظیرآبیاری یارانی که تکنولوژی چهاردهه قبل است، قابل انجام سایت agriculture-na نیست. پس برای بخش کشاورزی مظلوم و حیاتی نیز چرا که نه؟ وی بیان کرد: شاخصهای سنجش توسعه بخش کشاورزی برای آحاد جامعه قابل درک است وضعیت امنیت غذایی و اینکه کشاورزی تا چه میزان در تأمین غذای مردم مؤثر بوده است یکی از این شاخصها بهشمار میآید که با عنوان تأمین کالری از آن یاد میشود.

وی مدعی شد: اگر تولید واحدهای که در حال حاضر با نصف ظرفیت در حال تولید هستند را به 80 درصد برسانیم، امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد. بدون پیشرفت هایی که کشاورزی مدرن را توصیف می کند، جهان به طرز مشکوک می تواند مکانی خطرناک تر و بی ثبات باشد زیرا بیشتر مردم از لحاظ تامین غذا از امنیت برخوردار نیستند. شرکت کوهستان با برخورداری از سالها تجربه در تامین و عرضه ماشین آلات و ادوات کشاورزی با کیفیت دارای رزومه درخشانی در صنعت کشاورزی ایران می باشد. پیش از ترامپ، سوئیس و امارات کانون های تامین مواد غذایی مورد نیاز ایران بودند. متوسط رشد سالانه تولید گندم ایران طی دوره مورد مطالعه ما یعنی سال های 1398 تا 1402 بالغ بر 5 درصد پیش بینی شده است. مصرف شیر امسال با رشد 2.5 درصدی به 3 میلیون تن می رسد و در انتهای دوره مورد مطالعه مصرف شیر به 3.3 میلیون تن می رسد. کشاورز بیان کرد: کشاورزان باید دقت کنند به ازای هر مترمکعب آب که مصرف میشود چه میزان محصول برداشت میکنند و با این دید به کشاورزی خود نگاه کنند هرچند تضادی بین بحران آب و منافع کشاورزان وجود دارد که نشان میدهد باید در رفتار خود در کشاورزی تغییر ایجاد کنیم.

تحریم ها همچون سایر بخش ها، بخش لبنیات ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و موانعی را در سر راه تجارت محصولات لبنی پدید آورده است، هرچند مواد غذایی به طور مستقیم در معرض تحریم ها قرار ندارد. دسترسی گسترده به خدمات مالی: با وجود تحریم ها که ایران را از دسترسی به بخش مالی بین المللی محروم کرده است، مصرف کنندگان ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای خارومیانه دسترسی خوبی به خدمات مالی دارند. اما از بین محصولات گلخانه، محصولاتی وجود دارد که علاوه بر توجیهپذیر بودن از نظر اقتصادی، معمولاً عایدی بیشتری را نصیب گلخانه داران میکنند.

جالب است بدانید که صنعت گلخانه در کل جهان سالانه تقریباً ۳۵۰ میلیارد دلار است و سهم گلخانه و کشاورزی مدرن در امریکا کمتر از ۱% است. محاسبات اخیر حاکی از آن است که تولید محصولات کشاورزی در سطح جهان باید ۷۰ درصد رشد کند تا با تقاضای مواد غذایی جمعیت ۹.۱ میلیارد نفری کره زمین در ۲۰۵۰همخوانی کند. اگرچه پیش بینی شده است این بخش رشد 6.3 درصدی در سال جاری را تجربه کند و ارزش آن به 53.477 میلیارد دلار برسد، اما متوسط رشد این بخش در دوره منتهی به سال 1402 تنها 2.7 درصد در سال خواهد بود و ارزش این بخش در سال 1402 به 57.441 میلیارد دلار خواهد رسید. پیش بینی شده است مصرف گندم تا سال 1402 به طور متوسط هر سال 2.1 درصد رشد کند. پس از افت شدید تولید و مصرف شکر در سال گذشته، انتظار داریم امسال شاهد رشد محسوس تولید و مصرف شکر باشیم و در ادامه در سال های منتهی به 1402 شاهد ثبات نسبی این بازار خواهیم بود. با وجود تحریم ها واردات غلات از خارج ادامه خواهد یافت. ایران در دوره مورد پیش بینی ما همچنان واردکننده خالص غلات باقی می ماند.

به نظر ما بخش تولید غلات ایران رشدی مثبت خواهد داشت، اما عواملی به طور فزاینده تقاضا و مصرف غلات را در ایران تهدید می کنند. کشاورز ادامه داد: فراوانی یا کمی دسترسی مردم به ارزاق یا به عبارت دیگر اینکه یک محصول فراوان است یا اینکه زیرزمینی است و تنها افراد محدودی میتوانند آن محصول را خریداری کنند نیز یکی دیگر از شاخصهای توسعه بخش کشاورزی است که در بیشتر محصولات دسترسی خوبی وجود دارد. وی عنوان کرد: خاک در ایران بهشدت فقیر شده است، در کشت و کار در اراضی کشاورزی خاک نیز سهم دارد بهطوریکه 40 درصد گیاه سهم خاک است، بخشی از بقایا گیاه باید حفظ شود، فارغ از اینکه چه محصولی کشت میشود. به گزارش ایسنا مازندران، محمود حجتی در حاشیه بازدید از گلخانه تولید گل آنتوریوم آمل در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از احداث گلخانه ها، اظهار کرد: کشت گلخانه ای صرفه جویی فوق العاده فراوانی در مصرف آب دارد که این موضوع از طرح های اقتصاد مقاومتی است. علاوه بر پارامترهای محیط، گلخانه های هوشمند کشاورزان را قادر می سازد تا در بالای شرایط محصول خود بمانند. شرایط آب و هوایی به صنعت لبنیات ایران نیز تاثیر می گذارد.

لازم به ذکر است عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای در روش هیدروپونیک تا 400 تن در هکتار نیز رسیده است. برای تخمین کل زمین های قابل کشت ایران در هر طبقه ما ۱.۲ ملیون هکتار از زمین های ایران را به طور تصادفی از تصاویر گوگل ارث نمونه برداری کردیم. با این حال باز توزیع زمین ها از نامناسب به زمین هیا مناسب تر برای کشاورزی می تواند به بهبود پایداری فعالیت های کشاورزی کشور کمک کند. حتی اگر آبهای مرزی بهطور کامل کنترل شود، امکان توسعه اراضی زراعی برای کشور وجود ندارد و باید سطح زیر کشت کاهش یابد. از سوی دیگر، به دلیل بدتر شدن شرایط عمومی اقتصاد کشور، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و میزان تقاضای داخلی برای مواد غذایی رشد چندانی نخواهد کرد. در کشوری که تنوع اقلیم، فرهنگ و بهرهبرداری از فناوری وجود دارد و بخش عمده بهرهبرداریهای کشاورزی در آن بصورت خردهمالکی بوده، تعاونیهای تولید و شرکتهای سهامی زراعی نیز عمدتا ورشکست شدهاند و از همه بدتر اینکه سطح تحصیلات بهرهبرداران در سطوح نسبتاً پایین است؛ به اعتقاد حضرتعالی چگونه میتوان پیشرفت را صورت داد؟ با توجه به امکانات و تواناییهای گسترده این وسیله و کاربرد آن در انواع زمینهای زراعی و همچنین وصل شدن سایر ابزار و تجهیزات کاربردی در حوزه کشت و کار به آن، میتوان تراکتور را اصلیترین و مهمترین وسیله در امر کشاورزی دانست.

تحریم ها نیز همچون سایر بخش ها این بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است. تأثیر قاعده ارث نیز به معضل افزود و موجب تقطیع بیشتر اراضی و در نتیجه غلبهی نظام دهقانی و خرده مالکی در عرصه کشاورزی کشور شد. در سال جاری مصرف پنیر با رشد 3 درصدی به 278،300 تن می رسد و این رقم در سال 1402 بالغ بر 319،300 تن خواهد شد. طی دوره مورد پیش بینی یعنی سال های 1398 تا 1402 متوسط رشد تولید برنج در ایران 2.1 درصد در سال و متوسط رشد مصرف 1.3 درصد پیش بینی شده است. پیش بینی می کنیم رشد مصرف شیر در ایران هر سال 3.1 درصد و پنیر 3.4 درصد در دوره پنج ساله منتهی به 1402 باشد.

میزان رشد مصرف برنج در ایران تا سال 1402 به طور متوسط 1.3 درصد در سال خواهد بود و به 3.3 میلیون تن در این سال خواهد رسید. این رقم در سال 1402 به 294 هزار تن خواهد رسید. این در حالی است که کسری تجاری ذرت در سال 1398 بالغ بر 9 میلیون تن و جو 2 میلیون تن محاسبه شده است. تراز تجاری محصولات لبنی ایران در سال 2016 بالغ بر مثبت 523 میلیون دلار بوده است. ما پیشبینی میکنیم مصرف همه کالاهای کشاورزی در این سال افزایش یابد، بجز گوشت گوساله که مصرف آن نسبت به سال قبل 4.4 درصد کاهش مییابد. قبل از شروع به کاشت باید موارد همچون زمان کاشت، بذر محصول، روش کاشت، روش آبیاری، میزان تراکم، تغذیه خیار، نحوه هرس اولیه و غیره به صورت کامل آشنا شوید.

بعد از آن نوبت به گلخانه میرسد که بسته به اینکه چقدر سرمایه اولیه داشته باشید، نوع و میزان هزینه آن تغییر میکند. استفاده بهینه از نیروی انسانی: نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید 20 تن محصول در گلخانه نسبت به تولید در فضای ازاد به 3/1 کاهش می باید. نور مورد نیاز قابل تنظیم است. نیاز دارد و نمیتوان همینطوری یک نظام کشاورزی را دگرگون کرد و مالکیتها را تغییر داد و انتظار داشت کارها پیش برود و دهقانان فقیر هم پولدار بشوند؛ یعنی حسابوکتاب مفصلی و برنامه بلندمدتی لازم است و با این روش تبلیغاتی و نادرست کاری پیش نمیرود. طبقه متوسط بزرگ: بر اساس پیش بینی ما 87.3 درصد خانوارهای ایرانی درآمد خالص 5 هزار دلار در سال جاری خواهند داشت. طی برنامه نخست تا پنجم توسعه بیشترین میزان تأمین کالری را در سطح کشور در برنامه سوم داشتهایم، بهطوریکه در برنامه نخست 74، برنامه دوم 70، برنامه سوم 84، برنامه چهارم زیر 70 و زمانی که دولت یازدهم بروی کار آمد عدد حدود 52 بود، اما بر اساس برنامههای صورتگرفته، این عدد طی سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه به 80 رسید.

بر اساس پیش بینی ما بازار لبنیات ایران طی سال های آینده چشم انداز مثبتی خواهد داشت. درحالی که دولت ها اقداماتی را برای ممانعت از گسترش کرونا در پیش می گیرند زنجیره های عرضه مواد غذایی در جهان دچار اختلال می شود و این مسئله می تواند باعث کمبود مقطعی این مواد از جمله برنج و افزایش قیمت ها شود. گسترده شدن بازارهای خاکستری یا غیررسمی موجب اختلال در جریان بهینه کالا از طریق کانالهای رسمی میشود و فضای سرمایه گذاری مالی را محدود میکند. پیش رس کردن به معنی فراهم نمودن شرایط محیطی برای گیاه است؛ به نحوی که محصول مورد نظر یک هفته تا یک ماه زودتر از محصول فضای آزاد، رسیده و قابل عرضه به بازار مصرف باشد. کیفیت انگورهایی که در گلخانه پرورش می یابند، بسیار بهتر از هر محصول رشد یافته در فضای باز است. همچنین برای کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر در تمامی مراحل ساخت گلخانه نیز می توانید از مطالب ما بهره ببرید. مصرف گوشت مرغ نیز در اثر شیوع آنفلوآنزا کاهش یافت اما انتظار رشد مصرف را در سال جاری داریم. تشدید تحریمها موجب شد سال 1398 سالی سخت برای بازار محصولات کشاورزی ایران باشد و این واقعیت در مصرف برخی کالاها مثل شکر، گوشت، روغن پالم، پنبه و شیر مشهود بود.

زمانی از گلخانه های لوکس برای تولید انواع میوه های خارج از فصل و عجیب و غریب از انجیر، هلو و زردآلو گرفته تا خوشه های بزرگ و خوشمزه انگور و حتی آناناس استفاده می شد. علاوه بر این در هر موقع از سال با وجود گلخانه می توانید همیشه از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنید. در عین حال متوسط مصرف در دوره پنج ساله 1.7 درصد در سال رشد خواهد کرد و در سال 1402 به 622 هزار تن می رسد. تشدید تحریمها موجب شد سال ۱۳۹۸ سالی سخت برای بازار محصولات کشاورزی ایران باشد و این واقعیت در مصرف برخی کالاها مثل شکر، گوشت، روغن پالم، پنبه و شیر مشهود بود. در پی شیوع این بیماری میلیون ها پرنده در کشور معدوم شد و بخش تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به شدت آسیب دید. شافعی تصریح کرد: فعالان اقتصادی دو کشور اطلاعات کافی از ظرفیت اقتصادی هم برای همکاری ندارند؛ باید مبادله اطلاعات در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

وی عنوان کرد: سومین شاخص، تعیین وضعیت درآمدی کشاورزان است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت به سومین چالش کشاورزی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: کشاورزی در ایران از کمبود تاریخی سرمایه رنج میبرد با نبود سرمایه در این بخش قیمت تمامشده تولید محصولات نیز کاهش نمییابد و کشاورزی ورشکست میشود. عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در پنل تخصصی کشاورزی سومین هماندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان “اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار” با تأکید بر اینکه نظرات شخصی و کارشناسی خود را در زمینه مدیریت آب در بخش کشاورزی مطرح میکند از صادرات گندم دفاع کرد. مساحت کشاورزی در ایران کاهش یافته، اما تولیدات افزایش داشته است و رکوردهای تاریخی ثبت شده است، ولی در کشت برخی محصولات در استانهایی که مزیتی در این زمینه ندارند مشکل وجود دارد. کشاورز اضافه کرد: کشاورز حق دارد هر نوع محصولی که میخواهد را کشت کند، اما دولت با سیاستهای حمایتی باید کشاورز را قانع کند که مطابق با سیاستهای کشور کشت علاوه بر اینکه کشاورزان باید برای خاک هم محصولاتی بکارند که پیشنهاد کنونی ما کشت کلزا است؛ زیرا ایران وابستگی 95 درصدی روغن دارد. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به نبود استانداردهای شبکه حمل و نقل جادهای و دریایی برای صادرات میوه و ترهبار و گل، خاطر نشان کرد: مسیرهای جادهای نیازمند بازسازی هستند و با توجه به کمبود کانتینرهای یخچالدار در کشور نمیتوان امیدوار به توسعه صادرات محصولات کشاورزی باشیم.

کشاورزی نیازمند پول ارزانتر است. توجه داشته باشید که تحقیق بالا روی شاغلانی که در استخدام شرکت یا سازمانی (اعم از دولتی یا خصوصی) می باشند، صورت گرفته است. با وجود این که صادرات مواد غذایی به ایران ممنوع نیست، اما تحریم های آمریکا مانع مبادلات پولی شرکت های خارجی با ایران می شود و این مسئله کار واردات مواد غذایی به ایران را سخت می کند. بیشتر شرکت های پرورش دهنده گوساله به دلیل کمبود دام تنها با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند. در کشورهای پیشرفته از هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی در سطح وسیعی استفاده میشود تا تغییرات زیادی در فرآیند تولید محصولات ایجاد کنند و آن را بسیار کارآمدتر کنند. گزارشها حاکی از آن است امسال تنها ٢٩ درصد از محصولات دیم بیمە شدەاند و کشاورزان خسارت دیدە چشمانتظار مصوبات دولت برای دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت هستند کە شاید با مقروض شدن، به طور موقت زخمهایشان التیام یابد. با پیشرفت الگوریتم ها، نیاز به نیروی کار پرهزینه کاهش می یابد در حالی که تولیدکنندگان متوجه افزایش تولید محصول می شوند. پیش بینی می شود تولید گوشت مرغ 1.2 درصد در سال جاری افزایش یابد و به 2.2 میلیون تن برسد. وی یادآور شد: بهطور کلی دو چالش مهم پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران، آب و اشتغال است که مشکل آب را بخش کشاورزی میتواند حل کند.

در این سیستم چرخش و جریان آب و محلول غذایی وجود ندارد که میتواند یک عامل محدودکننده کشت باشد. کشت محصولات گلخانهای در استان مازندران مدتی است که با هدف افزایش بهرهوری از آب و خاک و همچنین ایجاد اشتغال مولد بهویژه در روستاها، بیشتر مورد توجه قرارگرفتهاست. به این مورد توجه داشته باشید که استفاده از هر نوع سیستم گرمایشی در گلخانه ها استاندارد نبوده و این عامل میتواند صدمات زیادی به محصولات شما وارد نماید. میانگین درآمد گلخانه سالانه 30 میلیون تومان است. زودرسی در بازار سبزی و صیفی جات از عوامل مهم در کسب درآمد برای کشاورزان بوده که با تجهیزات به وجود آورده، می توان حداقل یک ماه در اکثر مناطق تولید زود رسی به وجود آورده و در سایر نواحی در هر زمان از سال که تقاضا باشد تولید را عرضه نماید. برزیل بیش از سایر کشورها از این وضعیت سود می برد. البته گردشگری با هدف زیارت پیشینه به مراتب قدیمی تری دارد اما سایر انواع گردشگری را میتوان حاصل توسعه جوامع مدرن دانست. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با طرح پرسشی با عنوان وضعیت امروز کشاورزی چگونه است، افزود: وضعیت کشاورزی در ایران خوب نیست، اما با اقداماتی که صورتگرفته، میتوان گفت به بدی قبل نیز نیست.

اما چگونه و با چه عواملی میتوان به این منظور دست یافت؟ در واقع وقتی شما با شوری درگیر میشوید، به اندازه خشکی روی کمآبی و کاهش توان تولید غذا در زمین اثر میگذارد، اما دیده نمیشود. زعفران یکی از پرسودترین محصولات گلخانه ای است هرچند نیاز به زمین زیادی دارد. هرچند در ادامه بازدهی پایین، ابعاد و وزن بالای موتورهای بخار منجر به جایگزنی موتورهای بنزینی با موتورهای بخار شد. به رغم این که رشد تولید این سه محصول، تا سال 1402 بیشتر از رشد تقاضا خواهد بود، به نظر ما ایران همچنان واردکننده خالص ذرت و جو باقی می ماند و فقط گندم است که تولید آن از تقاضا بیشتر خواهد شد. تشدید تنش بین ایران و آمریکا بعد از حمله هوایی آمریکا در ژانویه 2020 که منجر به (ترور سردار) قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شد. کشاورز اجرایی شدن سیاستهای الگوی کشت را اقدامی داوطلبانه در بین کشاورزان توصیف کرد که با ابزاری نظیر مشوقهای صادراتی و عدم تخصیص آب، قابلیت هدایت و کنترل دارد. اما برخی عوامل نظیر آهکی بودن خاک (وجود یون های کربنات نامطلوب) سبب از بین رفتن توان گیاهان در جذب این مواد می شود که همین مورد یکی از دلایل کاهش چشمگیر محصولات کشاورزی و باغی است.